Rivning av tillfällig byggnad

Den tillfälliga sterilcentralen kommer att rivas under sommarhalvåret. Del av rivningsarbetet kommer att vara störande och mängden transporter ökar.

När

Plats

Mellan Byggnad 04 och 48

I slutet av maj/början av juni startar arbetet med rivning av den tillfälliga sterilbyggnaden. Först sker förberedelser runt omkring, därefter töms byggnaden invändigt och sist sker rivningen av själva byggnaden. Rivningen beräknas vara klar i slutet av augusti/början av september 2019.  

Arbetet kan vara störande bland annat då stålstommen tas ner (glisslande) och när bottenplattan ska bilas bort. Transporterna ökar också på Marmorgatan.

För att minska störningen  byggs bullerskydd och transporterna planeras noggrant. Arbetstid 07.00-22.00. Helgarbete kan förekomma. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska efterlevas.

Byggnaden uppfördes i samband med att utbygganden av Framtidens Sös startade. Då sterilcentralen nu startat sin verksamhet inne i den nya behandlingsbyggnaden kan den till tillfälliga byggnaden rivas. 

Den nya akutentrén kommer att byggas här.

Välkommen på pulsmöte hålls vid S-hissen i Byggnad 48, plan -1, med start 3 juli.
Dag och tid: onsdagar kl 13.00.

Vid frågor kontakta Robert Lofter, 076-644 20 27

Kontaktperson

Ewertzh, Glen

Glen Ewertzh