Fortsatt utveckling av fastigheten Södersjukhuset

Nyfiken? Vad händer med lokalerna på ditt sjukhus de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Locums förvaltningsområdeschef för Södersjukhuset Emanuel Olofsson på 3 frågor om hur vi tillsammans utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

emanuel_700x450px_220228.jpg

Bildtext: Emanuel Olofsson, förvaltningsområdeschef på Locum för vårdfastigheten Södersjukhuset, berättar om utvecklingsplanerna. Här på besök i en av de nya byggnaderna.

Vad händer med fastigheten under 2022?

  En viktig milstolpe är att vi nu börjar resan mot att renodla flyglarna mot Årstaviken för vårdavdelningar efter ursprungstanken för strukturen från 1940-talet. Först ut är flyglarna 17/18, närmast de nybyggda husen i väster, där alla förberedelser nu är klara. Vårdmiljöerna ska moderniseras och förses med enpatientsrum. Vi räknar med att starta ombyggnationen i början av 2023, berättar Emanuel Olofsson, förvaltningsområdeschef för Södersjukhuset på Locum.

Under året kommer också genomförandebeslut för nya intensivvårdsplatser och byggproduktion av PCI-operationssalar startar. Löpande underhåll genomförs i fastigheten, bland annat renoveras Byggnad 35 (Jägargatan 20) och brandlarm byts ut. Dessutom öppnas en ny kulvert som ersätter skywayen mellan huvudblocket och Byggnad 35.

Dessutom slutför vi den långsiktiga planeringen för de närmaste tio åren. Därmed finns ett bra underlag för att alla parter tillsammans ska kunna fatta kloka investeringsbeslut för Söders vita pärla.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på cirka 5 års sikt?

Stora delar av Södersjukhuset är från 40- och 60-talet. Nu börjar vi alltså uppgradera de gamla delarna, först Byggnad 17/18, och projektportföljen kommer att vara fortsatt stor. Vi räknar med att planera för att kunna gå vidare med Byggnad 14/15 på samma sätt. 

När vårdavdelningarna moderniseras för att möta Sös vårduppdrag passar Locum på att samtidigt göra en fullständig fastighetsteknisk upprustning.

Det handlar om  byte av stammar, gasledningar, ventilation, el, fönster och tak. På det sättet blir bygget effektivt och verksamheten behöver inte störas två gånger, säger Emanuel.

Parallellt kommer utemiljön på fastighetens södra sida att få lite omvårdnad och reservkraften ska få en permanent plats. 

flygel_ext1990_700pxl.jpg

Bildtext: Flyglarna mot Årstaviken börjar renoveras under 2023. 

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

Ny teknik är mer energieffektiv. Vi kan göra smarta val av byggvaror att bygga in och vi kan sortera byggavfall. Att rusta och återanvända gamla lokaler ger dessutom ett mindre miljöavtryck än att bygga nytt. Därför är det utmärkt ur ett hållbarhetsperspektiv att vi nu kan uppgradera ett flertal gamla lokaler på sjukhuset.

Hållbarhet handlar om att arbeta både i stort och i smått. Exempel är övergång till LED-belysning i Sös administrationsbyggnad eller byte till ventilation med bättre återvinning.

Vi har jobbar intensivt och framgångsrikt med energifrågan i många år nu. Tillsammans med driftorganisationen optimerar vi löpande alla installationer för värme, ventilation och kyla.  Nya byggnader har bidragit till minskad energianvändning per kvadratmeter och i ombyggnadsprojekt tar vi alltid in extra energiexpertis för att kunna samordna alla discipliner för optimal energieffektivitet, avslutar Emanuel.