Studiebesök

Från våren 2018 tar vi emot externa studiebesök kopplade till strategiska investeringsprojekt inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård. På Södersjukhuset kallas detta Framtidens Sös och pågår under tiden 2014-2020.

Arbetet med Framtidens Sös har kommit mer än halvvägs. Bygget är i en spännande och visuell fas samtidigt som sjukhuset förbereder sig för klinisk driftsättning och inflyttning.

Grupper inom Södersjukhuset som önskar göra studiebesök kontaktar Sören Orehag på Programkontoret för samordning.

Övriga prioriterade målgrupper för studiebesök är:

  • Grupper från andra landsting
  • Teknikspecialister
  • Kollegor i andra SI-projekt
  • Förtroendevalda Region Stockholm
  • Studenter/seniorer inom bygg

Besöken kan innefatta genomgångar med nyckelpersoner - byggnation och/eller sjukhusets verksamhet - samt eventuellt besök på byggarbetsplats och/eller testmiljö för operationssal. För att studiebesöket ska bli givande är det viktigt att du lämnar så utförlig information om gruppen som möjligt i bokningsförfrågan.

Inplanerade studiebesök tas emot på onsdagar ojämna veckor mellan klockan 14.00 och 16.00. Klockslagen under eftermiddagen kan variera något beroende på innehållet i besöket.

Till bokningsförfrågan till studiebesök.
Vi återkommer till dig när vi tagit emot din bokningsförfrågan för att planera ert besök.

Läs mer om Framtidens Sös.