Studiebesök

Från våren 2018 tar vi emot externa studiebesök kopplade till strategiska investeringsprojekt inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård. På Södersjukhuset kallas detta Framtidens Sös och pågår under tiden 2014-2020.

Arbetet med Framtidens Sös har kommit mer än halvvägs. Bygget är i en spännande och visuell fas samtidigt som sjukhuset förbereder sig för klinisk driftsättning och inflyttning.

Grupper inom Södersjukhuset som önskar göra studiebesök kontaktar Sören Orehag på Programkontoret för samordning: soren.orehag@sll.se 

Övriga prioriterade målgrupper för studiebesök är:

  • Grupper från andra landsting
  • Teknikspecialister
  • Kollegor i andra SI-projekt
  • Förtroendevalda Region Stockholm
  • Studenter/seniorer inom bygg

Besöken kan innefatta genomgångar med nyckelpersoner - byggnation och/eller sjukhusets verksamhet - samt eventuellt besök på byggarbetsplats och/eller testmiljö för operationssal. För att studiebesöket ska bli givande är det viktigt att du lämnar så utförlig information om gruppen som möjligt i bokningsförfrågan.

Inplanerade studiebesök tas emot på onsdagar ojämna veckor mellan klockan 14.00 och 16.00. Klockslagen under eftermiddagen kan variera något beroende på innehållet i besöket.

Till bokningsförfrågan till studiebesök.
Vi återkommer till dig när vi tagit emot din bokningsförfrågan för att planera ert besök.

Läs mer om Framtidens Sös.