Entrébyggnaden vid Södertälje sjukhus helrenoveras

Vi totalrenoverar entrébyggnaden vid Södertälje sjukhus. En investering som innebär nya vårdlokaler för dagkirurgi, jourrum och administrativa arbetsplatser för läkare och vårdadministrativ personal. Renoveringen beräknas vara klar 2022.

Vad gör vi?

Vi totalrenoverar entrébyggnaden vid Södertälje sjukhus. I samband med ombyggnationen får sjukhuset även en modern huvudentré med bättre service. Byggnaden ska bli själva navet i sjukhusets tre delar när den står färdig och möjliggör en ökning av dagkirurgin med 25 procent, vilket motsvarar 3 000 operationer. Den dagkirurgiska öppenvården kommer att samlokaliseras och integreras med operationsavdelningen och dess pre-och postoperativa del. Det kommer att leda till effektivare operationsflöden men också optimera nyttjandet av operationssalarna.

 

Varför gör vi det?

Södertälje sjukhus har genomgått en stor modernisering under de senaste åren. En ny behandlingsbyggnad med akutmottagning, intensivvårdsplatser, BB/förlossning och avancerad operationsavdelning och en totalrenoverad vårdbyggnad står klara sedan tidigare. Viktiga pusselbitar i framtidens hälso-och sjukvård.

Den äldre entrébyggnaden är i stort behov av upprustning samtidigt som det finns ett behov av nya och större lokaler för dagkirurgi. Lokalanpassningen är också nödvändig ur andra aspekter. När de tillfälliga evakueringslokalerna på sjukhusområdet flyttas behövs jourrum och administrativa arbetsplatser för läkare och vårdadministrativ personal vilket kommer att skapas i och med totalrenoveringen. 

Totalrenoveringen innebär också förbättrad arbetsmiljön för vårdens medarbetare och bättre inomhusklimatet för patienter i och med att installation av kyla. Byte av fönster och fasad skapar också en energieffektiv byggnad.

Visionsbild

Illustration NSS_825_464_px.png

 

Illustration_hus01_700px.jpg

 

Tidplan

Den totalrenoverade entrébyggnaden beräknas stå klar under sommaren 2022. 

Förberedande arbeten och byggnation av ny huvudkassa

I början av februari 2020 startade den första etappen som har inneburit arbeten med att bygga en ny huvudkassa på entréplan i den äldre entrébyggnaden. Den nya huvudkassan är nu klar och tagen i bruk. 

Avstängning av huvudentré

Den 3 augusti 2020 startar rivningsarbetet i den äldre entrébyggnaden. Det innebär att huvudentrén i hus 01, entré A (Rosenborgsgatan 10) stängs av och att patienter, personal och besökare hänvisas till sekundärentrén i hus 19, entré H (Rosenborgsgatan 8) som kommer att fungera som huvudentré under hela projekttiden. 

Invändig renovering samt byte av fönster och fasad

Den tredje etappen planeras starta i början av 2021. Etappen omfattar invändig renovering av hus 01 samt byte av tak, fönster och fasad. 

Framkomlighet under projekttiden 

Avstängningen av huvudentrén och arbetet med invändig rivning medför störningar i form av begränsad framkomlighet under byggtiden, i viss mån ökad byggtrafik samt buller.  

Klicka här för att se översiktskarta över sjukhusområdet under ombyggnationen av entrébyggnaden. Giltig från och med den 2 augusti 2020. 

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Den nya entrébyggnaden beräknas stå klar under sommaren 2022.
Projektledare
Johan Rannemo Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje