Iordningställande av innergård

Arbetet med att göra i ordning innergården vid Södertälje sjukhus pågår.

Vad gör vi?

Nu pågår vårt arbete med att iordningsställa innergården vid Södertälje sjukhus. En ny bil- och gångväg med belysning kommer att anläggas. Vibrerande och bullrande ljud kan emellanåt höras och kännas när vi arbetar med massorna. Arbetet beräknas vara klara till årsskiftet 2019/2020. 

Har du frågor?

Kontakta 

Dolores Dundjerovic, projektledare Locum
08-123 171 98

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-01-01
Projektledare
Dolores Dundjerovic Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje