Nybyggnation av laboratorium för klinisk kemi

Nybyggnationen av laboratorium för klinisk kemi i hus 18 plan 2 är i stora drag klar.

Vad gör vi?

Nybyggnationen av laboratorium för klinisk kemi i hus 18, plan 2 är klar och verksamheten har flyttat in. Nu pågår några sista arbeten med rörposten. 

Varför gör vi det?

Nybyggnationen genomförs för att skapa ändamålsenliga och permanenta lokaler för klinisk kemi.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Våren 2019
Projektledare
Göran Lind Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje