Ombyggnationen av hus 02

Andra etappen av färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus pågår för fullt. Nuvarande hus 02 byggs om till fem helt nya vårdavdelningar med totalt 120 enkelrum.

Vad gör vi?

Den nya behandlingsbyggnaden på Södertälje sjukhus invigdes 2017. Nu pågår en totalrenovering av en vårdbyggnad för att skapa fem nya vårdavdelningar med 120 enkelrum. Arbetet löper på för fullt och ombyggnationen börjar närma sig slutskedet. På plan ett pågår fortfarande de sista arbetena med omklädningsrummen. I hisshallarna fortsätter ytskiktsarbetena samtidigt som vi arbetar med att bygga ihop fasaden med hus 19. De sista arbetena med fasadsocklarna pågår också. Vi har även börjat  avetablera arbetsområdet och när det är klart påbörjas arbetet med att återställa marken. Sjukhusverksamheten påbörjar inflyttningen i de nya lokalerna efter sommaren. 

Läs mer om bygget av Nya Södertälje sjukhus här.

Varför gör vi det?

Arbetet är en del av Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvård och nästa steg i färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2019
Entreprenör
Skanska
Projektledare
Jonas Olsson
Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje