Revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkler

Locum genomför var femtonde månad revisionsbesiktning i samtliga lokaler som har brandlarm och sprinkler och som Locum förvaltar.

Vad gör vi?

Den 5/11 och 7/11-9/11 utförs besiktning på Södertälje sjukhus i hus 01, 06 ,07, 08 ,09, 10, 13, 16, 17, 18, 25 och 26. Det innebär att en besiktningsingenjör kontrollerar och protokollför felaktigheter på brandlarm- och sprinklerinstallationer i byggnaderna. Besiktningen kommer att genomföras tillsammans med driftentreprenören GK.

Varför gör vi det?

Besiktningen är ett myndighetskrav och en viktig del i Locums brand- och säkerhetsarbete. 

Har du frågor?

Kontaktpersoner:

Göran Almström, projektledare 
08-123 172 35

Per-Erik Keskitapio, fastighetsförvaltare Locum 
08-123 172 16
per.keskitapio@sll.se

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2018-11-09
Entreprenör
GK
Extern projektledare

Projektledare Göran Almström

Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje