Byte av dagvattenrör

Om störningen

Plats

Vid entrén till akutmottagningen.

Vi byter dagvattenrör utanför akutmottagningen på grund av att vattenavrinning är igensatt och inte fungerar. Arbetet startar idag och pågår i tre veckor. Ytan utanför hägnas in för att vi ska kunna schakta.

Trafikanter styrs om för att ta hissen i parkeringshuset, hissen på Erik Dahlbergsväg är avstängd med anledning av arbeten som planeras.  Tillgängligheten till akutmottagningen är oförändrad.

Karta över markarbete vid akutens entré.png

Kontaktperson

Dundjerovic, Dolores

Dolores Dundjerovic