Störningar i samband med invändig rivning och avstängning av huvudentré

Den 3 augusti 2020 startar rivningsarbetet i Södertälje sjukhus äldre entrébyggnad. Det medför avstängning av den nuvarande huvudentrén.

Om störningen

Plats

Södertälje sjukhus entrébyggnad, hus 01

Den 3 augusti 2020 startar rivningsarbetet i den äldre entrébyggnaden. Det innebär att huvudentrén i hus 01, entré A (Rosenborgsgatan 10) stängs av och att patienter, personal och besökare hänvisas till sekundärentrén i hus 19, entré H (Rosenborgsgatan 8) som kommer att fungera som huvudentré under ombyggnationen av Södertälje sjukhus entrébyggnad. 

Framkomlighet under ombyggnationen  

Avstängningen av huvudentrén och arbetet med invändig rivning medför störningar i form av begränsad framkomlighet under byggtiden, i viss mån ökad byggtrafik samt buller.  

Här hittar du mer information om projektet. 

Klicka här för att se översiktskarta över sjukhusområdet under ombyggnationen av entrébyggnaden. Giltig från och med den 2 augusti 2020.

Kontaktperson

Rannemo, Johan

Johan Rannemo