Teststation etableras vid Fågelkärret

I oktober kommer Samtrans AB att etablera en station för covid-19-tester på parkeringen Fågelkärret. Etableringen av stationen sker den 20 oktober och verksamheten beräknas starta den 21 oktober och fortgår året ut eller till nytt uppdrag ges. Biltrafiken till och från stationen kommer inte att påverka övrig parkering.

Om störningen

Plats

Parkering Fågelkärret.

I oktober kommer Samtrans AB att etablera en station för covid-19-tester på parkeringen Fågelkärret. Det innebär att en mindre plåtbod ställs upp på de sista raderna på parkeringen. Biltrafiken till och från stationen kommer inte att påverka övrig parkering. Verksamheten är öppen måndag - fredag, klockan 8.00 -16:30. Personen som testas sitter kvar i sin bil under hela processen.  Etableringen av stationen sker den 20 oktober och verksamheten beräknas starta den 21 oktober och fortgår året ut eller till nytt uppdrag ges. 

Placeringbod_700px.jpg

Bildförklaring

De orangea strecken visar var hänvisningspilar ska stå. Bodens placering är inte exakt fastställd, men den kommer att ställas  i närheten av texten ”EL” på bilden. De lila pilarna markerar bilflödets väg. 

Exempel_Spånga 2.jpg

Exempelbild på hur boden ser ut

Testverksamheten görs på uppdrag av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Frågor om testverksamheten besvaras av Samtrans. Bokning av test görs via appen Alltid Öppet.

Kontaktperson

Keskitapio, Per-Erik

Per-Erik Keskitapio