Väg vid hus 13/15 asfalteras

Vägen från Doktorsvägen ned mot hus 13/15 ska nu att göras klar och asfalteras. Arbetet startar i vecka 37. Klart vecka 47.

Om störningen

Plats

Vägen ned mot byggnad 13/15.

Vi färdigställer vägen ned mot hus 13/15. Arbetet innebär att den tillfälliga asfalteringen som gjordes i samband med byggnationen av parkeringshuset ska tas bort och underlaget ska göras i ordning och vägen asfalteras. I samband med arbetet sätter vi också upp två nya armaturer för bättre belysning.

Vi återställer också ytan där den extra oxygentanken stod och byter ut plank samt renoverar övrig asfalterad yta vid sopcontainerna vid hus13. 

Förväntade störningar

Vår bedömning är att arbetet kommer att störa minimalt invändigt. Bullrande, damm och vibrerande arbeten från till exempel padda och vid stenkapning förekommer periodvis utvändigt. Tung transport kommer att förekomma i varierande omfattning för borttransporter och transporter hit av massor som ska användas, asfaltera. Vid asfaltering uppstår lukt. 

Arbetena innebär att trapporna ner vid Hus 13 och parkeringshuset samt nedfart från Doktorsvägen stängs av med start vecka 42. 

Framkomligheten för gående personal till /från kulverten (yttre genväg ) påverkas under arbetet och vi hänvisar till övriga vägar inom området.  Biltrafiken som berörs är sophämtning samt för under- och driftentreprenörer.

 Arbetet beräknas vara klart vecka 47.

Kontaktperson

Dundjerovic, Dolores

Dolores Dundjerovic