Fortsatt utveckling av fastigheten Södertälje sjukhus

Nyfiken? Hur utvecklas sjukhusets lokaler de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Maria Gustafson, Locums förvaltningsområdeschef för Södertälje sjukhus, på tre frågor om hur vi tillsammans med våra hyresgäster utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

 

Maria_700_450px.jpg

Bild: Maria Gustafson, förvaltningsområdeschef för S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus

Vad händer på sjukhusområdet 2022

– Vi ser fram emot att få lämna över och inviga den totalrenoverade entrébyggnaden under året. Sjukhuset får då en toppmodern entrébyggnad med café, provtagningscentra, apotek, nya jourrum samt administrativa arbetsplatser för läkare och vårdadministrativ personal. En byggnad som också ger möjlighet till en utökad dagkirurgi.

– Vi kommer också att lämna över ett nyrenoverat, modernt och trevligt storkök i hus 06 till verksamheten. På området pågår under året också planlagda tester, underhåll- och förbättringsarbeten för att säkra trygga och driftsäkra lokaler.

Hus01_700_450px.jpg

Visionsbild: Den totalrenoverade entrébyggnaden beräknas stå klar under 2022. 

Hur ser utvecklingsplanerna ut på cirka fem års sikt

– Ett sjukhusområde måste ständigt utvecklas och när vi om något år kan sätta punkt för en omfattande byggperiod av nya driftsäkra lokaler för säker vård med patienten i fokus blickar vi framåt. Om fem år är målet att vi även ska ha invigt nya effektiva patientsäkra och arbetsmiljövänliga lokaler för geriatrisk vård i en påbyggnad på hus 20 och renoverat delar av hus 18.  

Hus18_700_450px.jpg

Bild: I hus 18 finns idag lokaler för geriatrisk vård som i framtiden kommer att flytta in i en toppmodern och hållbar påbyggnad på hus 20.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

– Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och är en integrerad del av det dagliga arbetet i allt ifrån hur vi hanterar byggavfall, fysisk tillgänglighet, jämlikhet, läkande utomhusmiljö och energi. Ett exempel är att vi certifierar större byggprojekt enligt Miljöbyggnad, ett certifieringssystem inom områdena energi, inomhusmiljö och material.

– Ett annat exempel är när vi renoverar, då ser vi till att bygga hållbart, som exempelvis den nya entrébyggnaden som dessutom har ett nytt energieffektivt fläktrum på taket. Under våren kommer vi dessutom kunna erbjuda laddning för el-cyklar på sjukhusområdet.

Dronarbild_700_450px.jpg

Bild: Södertälje sjukhus har genomgått en stor modernisering och vuxit under de senaste åren. I mars 2017 invigdes en nya behandlingsbyggnad och hösten 2019 öppnade en totalrenoverad vårdbyggnad. Sjukhusområdet har också fått ett helt nytt parkeringshus