Koll på läget! Södertälje sjukhus 2018

Koll på läget! Varje år genomförs en mängd projekt och åtgärder i vårdfastigheterna på Södertälje sjukhus. Här summerar vi ett urval av vad vi har gjort under 2018.

Vilka byggprojekt har blivit klara? Hur har Locum arbetat med att förbättra vårdmiljön för personal och patienter? Vilka miljö- och energifrågor har prioriterats? Här ser du några av de viktigaste leveranserna under 2018.

Bild som visar de viktigaste leveranserna på Södertälje sjukhus under 2018.