Nu påbörjas totalrenoveringen av entrébyggnaden

Idag går startskottet för totalrenoveringen av entrébyggnaden på Södertälje Sjukhus AB. Med en ny huvudkassa på plats och dagens flytt av huvudentrén kan ombyggnationen börja.

Sodertalje.PNG

Illustration: Cedervall Arkitekter AB.

Södertälje sjukhus har under de senaste åren genomgått en stor modernisering. Nu påbörjas arbetet med den avslutande pusselbiten, en totalrenovering av entrébyggnaden, själva navet som kommer att innebära effektivare flöden, förbättrad arbetsmiljö och bättre inomhusklimat för både patienter och vårdens medarbetare. En viktig del i regionens plan för framtidens hälso-och sjukvård!

På bilden syns den nya huvudentrén så som den kommer att se ut när upprustningen av entrébyggnaden är klar sommaren 2022.