Nya våningsplan för geriatrisk vård ska byggas på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut togs i Regionfullmäktige den 7 februari för en påbyggnad på hus 20 med fyra nya våningsplan ovanpå akutmottagningen.

Här ska det inrymmas tre geriatriska vårdavdelningar med vardera 20 vårdplatser i enkelrum vilket innebär en utökning med 6 vårdplatser. På det fjärde våningsplanet planeras en generell vårdavdelning.

– Det här är ett välkommet beslut för vården som kommer att förbättra den fysiska arbetsmiljön för vårdpersonalen men även logistiken och närheten till övrig akutvård, säger Hulda Wickbom, tf. förvaltningsområdeschef och projektområdeschef på Södertälje sjukhusområde.

Den geriatriska avdelningen kommer vara belägen i samma byggnad som sjukhusets akutmottagning vilket möjliggör en snabbare inläggning av patienter. Det innebär även att läkare från andra avdelningar får en kortare väg till avdelningen för konsultation.

Lokalerna byggs enligt den nya moderna standarden för vårdavdelningar på sjukhuset.

– Vi planerar att börja bygga senare i år och de geriatriska avdelningarna ska vara klara under 2025. Behovet av att renovera hus 18 kvarstår efter att de geriatriska avdelningarna har flyttat ut. Vi kommer att utreda nya användningsområden för de gamla lokalerna, säger Per-Erik Keskitapio, fastighetsförvaltare på sjukhusområdet.