Tack! Vi känner oss hedrade och stolta

Idag fick ett stolt Locumteam ta emot ett varmt och innerligt tack av Södertälje sjukhus för snabba insatser när covid-19-epidemin bröt ut.

Tacket förmedlades av Södertäljes sjukhus vd Christophe Pedroletti och IVA:s verksamhetschef Håkan Kalzén. 

–  Vi från Södertälje sjukhus vill verkligen hylla alla medarbetarna på Locum och Gunnar Karlsen som har gjort ett helt fantastiskt arbete med att dels förbereda sjukhuset när pandemin slog till, dels för det fortsatta arbetet med att anpassa lokalerna till det skede vi nu befinner oss i. Ett gott samarbete har bidragit till att vi kunde rädda fler liv, säger Christophe. 

–  Vi från Locum känner oss hedrade, stolta och glada för att vårt arbete har underlättat ert livsviktiga arbete. Det är precis det vi är till för. Vi vill också ge en stor eloge till er på Södertälje sjukhus som med ert engagemang, tydlighet och erfarenhet var en förutsättning för att vi tillsammans skulle lyckas, tackar Per-Erik Keskitapio fastighetsförvaltare på Södertälje sjukhus.

_TackLocum_700px.jpg

TackLocum_700px_2.jpg

 

Fakta

När pandemin bröt ut byggde Locum snabbt om- och ut sjukhusets IVA-platser för att kunna skala upp inför den kapacitetsökning som krävdes samt för att skydda de särskilt utsatta medarbetarna. En mobil syrgastank ställdes också upp och ett tält för provtagning restes utanför akutmottagningen. Idag har IVA-lokalerna återgått till en normal kapacitet, men är ombyggda och anpassade för att vara flexibla och kan snabbt ställas om till fler IVA-platser om behov uppstår.