locum.se

Vi utvecklar Södertälje sjukhusområde

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Hulda Wickbom, tf. förvaltningsområdeschef och projektområdeschef berättar hur vi arbetar för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

20230116_0276_750px.jpg

Bildtext. Hulda Wickbom är tf. förvaltningsområdeschef och projektområdeschef på Södertälje sjukhusområde.

Vad händer på Södertälje sjukhusområde under 2023?

Södertälje sjukhus har genomgått en stor modernisering under de senaste åren och nyligen har verksamheterna flyttat in i de ombyggda lokalerna på sjukhuset. Entrébyggnaden som blir själva navet i sjukhusets tre delar möjliggör en ökning av dagkirurgin med tjugofem procent, vilket motsvarar 3000 operationer. Den dagkirurgiska öppenvården kommer att samlokaliseras och integreras med operationsavdelningen och dess pre-och postoperativa del. Det leder till effektivare operationsflöden men också optimerat nyttjande av operationssalarna.

Den nya huvudentrén öppnar framåt sommaren. Därför jobbar vi nu med markarbeten och att färdigställa delar av ytan så att den blir trevlig och välkomnande. Här kommer vi även att bygga upp ett nytt cykelgarage under våren med möjlighet för laddning av el-cyklar. Under året hoppas vi även på att få in nya hyresgäster till caféet som ligger ovanför huvudentrén och restaurangen i hus 7 så att sjukhuset kan erbjuda ännu bättre service åt personal och besökare, säger Hulda.

För att förbättra inomhusklimatet i operationssalarna på sjukhuset så pågår arbetet med avfuktning av salarna och det förväntas bli klart till sommaren.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Nu har vi fått ett beslut i Regionfullmäktige för en påbyggnad på akutmottagningen som ligger i hus 20 med fyra nya våningsplan. Här ska det totalt inrymmas tre geriatriska vårdavdelningar med vardera tjugo vårdplatser i enkelrum vilket innebär en utökning med sex vårdplatser. På det fjärde våningsplanet planeras en generell vårdavdelning. Syftet med påbyggnaden är att förbättra den fysiska arbetsmiljön för vårdpersonalen, skapa fler geriatriska platser och att samla all vård nära så att det blir kortare vägar både för patienter och personal inom vården. Vi planerar att sätta i gång byggnationen senare i år och att det ska stå klart under 2025, fortsätter Hulda.

Behovet av att renovera hus 18 efter att de geriatriska avdelningarna har flyttat ut kvarstår och vi kommer att titta på nya användningsområden för dessa lokaler. 

Läs nyheten om påbyggnaden här>>

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

I slutet av förra året lanserade vi en energikampanj, Energismart på jobbet. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

En stor del av all energi som förbrukas går till uppvärmning, ventilation och kylning av fastigheten. Nu ser man över möjligheten att optimera användandet av både värme och kyla i de 66 borrhål som sedan tidigare finns på sjukhusområdet för att kunna skapa geoenergi.

Med borrhålslager skapas förutsättningar för aktiv säsongslagring av värme och kyla. Det är ett effektivt sätt att minska energiförbrukningen, avslutar Hulda.

På sjukhuset byts även alla gamla fläktmotorer ut mot direktdrivna EC-lågenergifläktar. Detta spar både energi och ökar driftsäkerheten. Belysningen i de allmänna ytorna byts ut till energieffektiv LED-belysning samtidigt som vi tillsammans med vår driftleverantör arbetar systematiskt med flera olika energioptimerande åtgärder för hela fastigheten.

Publicerad: 8 mars 2023