Nya Södertälje sjukhus

Stockholm är en region i snabb utveckling. För att möta framtidens vårdbehov har Region Stockholm tagit fram en Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Detta är den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvård i regionen och Södertälje sjukhus har varit först ut.

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Byggandet av Nya Södertälje sjukhus innebär en investering som uppgår till 1,2 miljarder kronor.

Ett av Sveriges modernaste sjukhus

Ny- och ombyggnationerna pågår till och med år 2019 och innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök. Nya Södertälje sjukhus får med detta en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. 

Stort projekt med flera etapper 

I mars 2017 invigde Södertälje sjukhus deletapp 1, den största etappen av byggprojektet som innefattade bygget av en ny behandlingsbyggnad på 22 000 kvadratmeter. Den nya behandlingsbyggnaden rymmer avdelning för röntgen, mottagningscentrum, akutmottagning, intensivvård, BB/förlossning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet. Under sommaren 2017 flyttade sjukhusets verksamheter in i den nya behandlingsbyggnaden och kort därefter togs den första patienten emot. 

Ombyggnation och modernisering 

I början av hösten 2017 startade nästa etapp i färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus. Deletapp 2 innebär en totalrenovering av en vårdbyggnad som omfattar ungefär 8 500 kvadratmeter. När ombyggnationen är helt färdig får sjukhuset fem nya vårdavdelningar med 120 nya enkelrum. Byggnationerna på sjukhusområdet kommer att pågå i stor skala till och med år 2019 och därefter återstår arbeten som kommer att innehålla delar av sjukhusets stödfunktioner.

Biden visar en illustration på den nya huvudentrén.
Vy över nya huvudentrén för Nya Södertälje sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter.

Fokus på funktion och flöden

I det nya sjukhuset blir huvudentrén ett nav mellan den nya behandlingsbyggnaden och vårdavdelningarna. Detta kommer att minska avstånden mellan nästan samtliga verksamheter. Entrén dimensioneras också med högre hisskapacitet för att klara stora flöden av patienter, medarbetare och besökare. 

Bättre arbetsmiljö och nya arbetssätt

Akutmottagning och röntgen placeras nära varandra i markplan vilket kommer att ge snabbare flöden och underlätta arbetet med att ta emot patienter i behov av akut vård. Röntgenavdelningen får utrustning som bidrar till bättre bildkvalitet, lägre stråldoser, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Förlossnings- och BB-avdelning inrättas i nya lokaler och utöver denna avdelning blir 19 vanliga vårdrum så flexibla att de även kan användas som förlossningsrum.

Fakta om Nya Södertälje sjukhus

Yta: Cirka 22 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 14 500 kvadratmeter ombyggnad. 
Nybyggda vårdplatser: 150 vårdplatser vilket inkluderar 120 moderna vårdrum i enkelrum, 11 intensivvårdsplatser och 19 vårdrum för BB/förlossning.
Ytterligare vårdtillfällen: 2 000
Nya operationssalar: 8 plus 1 sal för kejsarsnitt på BB/ förlossning.
Utökning akutbesök: Förväntad kapacitetsökning med cirka 7500 besök för att kunna ta emot 42 500 besök/år.
Investeringssumma: 1,2 miljarder kronor exklusive uppförande av provisoriska lokaler, verksamhetens inredning och utrustning samt ny reservkraftsanläggning.
Inflyttning: Start i nybyggnaden under andra halvåret av 2017. 
Hållbarhet: Den 10 juni 2016 fick Nya Södertälje sjukhus sin första preliminära certifiering för Miljöbyggnad Guld. Bedömningen är gjord på handlingar som ska verifieras inom två år. Våren 2018 påbörjades den första verifieringsprocessen.
Påbyggnadsmöjlighet: Konstruktion och infrastruktur är förberett för en möjlig påbyggnad i framtiden.