Ombyggnation av brandlarmsutrustning

Nu bygger vi om brandlarmsutrustningen i huvudblocket.

Vad gör vi?

Vi har nu påbörjat arbetet med att bygga om delar av den nuvarande brandlarmsutrustningen i huvudblocket. 

Arbetet kan innebära en viss störning för verksamheterna. Samordning kommer att ske med representanter från Karolinska Infrastruktur och Fastighetsutveckling samt företrädare från övriga organisationer innan arbetet utförs. 

Varför gör vi det?

Den nuvarande brandlarmsutrustningen är i dåligt skick och genererar fellarm som kostar både tid och pengar. Behovet av att byta ut delar av utrustningen är därför stort.

Ett väl fungerande brandlarm är också viktigt för garantera säkerheten för de patienter och personal som vistas i lokalerna. 

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2023-06-16
Projektledare
Ali Ebrahim Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Jonas Dahlqvist Förvaltningsområde Solna