Renovering av operationsavdelning

Nu renoverar vi de befintliga lokalerna för operationsverksamheten i N-huset, Gävlegatan 55.

Vad gör vi?

Nu påbörjas arbetet med att renovera och iordningställa operationslokalerna på plan 4 i N3 och N10. 

Operationssalar och tillhörande stödfunktioner, så som sterilenhet och läkemedelsrum, får nya ytskikt samtidigt som ventilation uppgraderas och brandlarm byts ut. Dessutom förbättras tillgängligheten i lokalerna.

Totalt berörs 1 200 kvm yta, inklusive försörjningsrum.

Under byggtiden kommer det finnas en byggställning uppställd intill fastigheten, som tar en del av trottoaren i anspråk. Vi hänvisar under tiden till den temporära gångvägen som vi anordnat i direkt anslutning till trottoaren. 

Byggställning2_framstegsgatan14.jpg

Störande arbeten kan förekomma under renoveringens hela genomförandetid. 

Varför gör vi det?

Under 2016 stängdes operationsverksamheten i N-huset ner. Lokalerna behöver renoveras innan verksamhet kan öppnas under hösten 2023.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Sommaren 2023
Extern projektledare

Lisa Dahlstedt 

Fastighetsförvaltare
Jenny Jörgensen Förvaltningsområde Solna