Fortsatt utveckling av fastigheten Karolinska sjukhusområdet

Nyfiken? Vad händer med lokalerna på ditt sjukhus de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Locums förvaltningsområdeschef för Karolinska sjukhusområdet Annika Forslund på 3 frågor om utvecklingen på området.

annika_forslund_700px.jpg

Bildtext: Annika Forslund, förvaltningsområdeschef på Locum för fastigheten Karolinska sjukhusområdet, berättar om utvecklingsplanerna.

Vad händer i fastigheten 2022?

Även under 2022 kommer uthyrningen att stå i fokus. Under 2021 har vi fått tio nya hyresgäster och vi vill ha minst lika många till under det kommande året. De nya hyresgästerna vill gärna ha lokaler i huvudblocket och vi ser att en ny hyresgäst leder till fler. Det gör att det börjar bli liv i huvudblocket och det är roligt att de nya hyresgästerna trivs så bra, berättar Annika Forslund, Locums nya förvaltningsområdeschef för Karolinska sjukhusområdet.

Under våren välkomnar Locum en ny driftentreprenör på området.

LoT skolas in under flera månader och det kommer att ske en mängd genomgångar, implementeringsaktiviteter och statusbesiktningar. Det är mycket att sätta sig in i, men de har erfarenhet från andra sjukhusområden och kommer att vara väl förberedda att ta över ansvaret i maj.

 Hur ser utvecklingsplanerna ut på 5 års sikt?

Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för Norra Hagastaden ihop med Solna stad har startat. Den första detaljplanen ska reglera den sydöstra delen av området, närmast E4:an och Eugeniavägen. Vi driver alltså på uthyrnings- och försäljningsprocesserna parallellt med de tekniska anpassningarna som kommer att krävas.

entre_karolinska_700pxl.png

Bildtext: Entrén vid huvudblocket har fått en ny skylt.

Hagastaden utvecklas under tiden fram till 2030 och här är sjukhusområdet en viktig del. Det betyder inte bara förändring av byggnader utan också att nya vägar kommer att dras genom området.

De långsiktiga fastighetsutvecklingsplanerna uppgraderas i cykler om fem-tio år. 2022 blir en ny plan för vårt område klar och den utgör både ett bra beslutsunderlag och identifierar flera stora frågor som behöver lösas framöver.

Fokuset på de så kallade strategiska fastigheterna, som ska behållas med vård som drivs av Karolinska Universitetssjukhuset, är självklart också stort. Här jobbar vi som alltid nära hyresgästen med skötsel och drift, underhåll och hyresgästanpassningar för att skapa goda vårdmiljöer och för att vården ska fungera dygnet runt, året runt, förklarar Annika.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just i år?

 Just nu utreder vi möjligheten för fler platser för parkering av cyklar, både utomhus och i låsta utrymmen. Som en extra service kommer det också att bli möjligt att ladda sin elcykel säkert i en laddbox medan man jobbar. Utomhusmiljön är viktigt för vårt mående och för parken finns nu en ny trädplan som ska vägleda arbetet med bland annat beskärning.

Energikartläggningar genomförs löpande och nu är det L-husets tur. Vi har tuffa mål för att minska energianvändningen. Den nya driftentreprenören kommer att få jobba hårt med den frågan tillsammans med oss framöver.

 Under 2021 har vi bytt armaturer i N- och Q-huset till mer energieffektiv LED-belysning och vi fortsätter med L-huset i år. Fler energimätare ska ge oss bättre koll på var insatserna kan bli effektiva. Dessutom byter vi en del fönster för att minska energibehovet.