Tillsammans utvecklar vi Solna sjukhusområde

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av Solna sjukhusområde, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Annika Forslund, förvaltningsområdeschef och Magnus Nordberg, projektområdeschef hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

MagnusAnnika.jpg

Vad händer på Solna sjukhusområde under 2023?

- Under 2023 vill vi fortsätta ge våra kunder ökade värden genom att skapa och underhålla robusta och attraktiva vårdmiljöer. Därför ser vi bland annat över alla kulvertar i området och rustar upp dessa och förstärker vårt skalskydd. Våra fastigheters robusthet, det vill säga hur väl rustade de är för risker relaterade till mer eller mindre extrema händelser, är en prioriterad fråga, berättar Annika Forslund, förvaltningsområdeschef, som också är glad över att välkomna en ny förvaltare till teamet under året.  

På sjukhusområdet pågår även mycket löpande underhåll, så som ytskikt, renovering av hissar och en översikt av kylanläggningarna i Q-huset. Dessutom bygger vi om delar av den nuvarande brandlarmsutrustningen i huvudblocket. Ett väl fungerade brandskydd är viktigt för att garantera säkerheten för de patienter och personal som vistas i lokalerna.

I N-huset pågår också två större projekt.

- Just nu pågår en renovering av de befintliga lokalerna för Karolinskas operationsverksamhet. Lokalerna får nya ytskikt samtidigt som ventilationen uppgraderas och brandlarmet och systemet för medicinska gaser byts ut. Vi räknar med att överlämna lokalerna till Karolinska under sommaren 2023. Ett annat projekt som förhoppningsvis startar under 2023 rör Karolinskas Pat/Cyt:s verksamhet, som ska samlokaliseras och flytta in i både N-huset och BioClinicum. Det projektet kommer innebära en hel del bygganpassningarna, en ny skyway och några omallokeringar av annan verksamhet, berättar Magnus Nordberg, projektområdeschef.

MagnusAnnika2

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

- Arbetet med Norra Hagastaden fortsätter, och nu i ett första skede arbetar vi med detaljplanen för den sydöstra delen av området, närmast E4:an och Eugeniavägen, berättar Magnus Nordberg.

Området kommer omvandlas från ett renodlat sjukhusområde till en blandad stadsbebyggelse med bostäder, vård och kommersiella verksamheter.

- I arbetet med Norra Hagastaden ingår också att vi hyr ut lokaler som står tomställda idag. I samband med det sker olika lokalanpassningar för att möta de nya hyresgästernas behov. Våra hyresgäster är fortsatt viktiga för oss och ett bra samarbete med dem är vårt största fokus, berättar Annika Forslund.

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

I slutet av förra året lanserade vi en energisparkampanj, Energismart på jobbet, där vi lyfter konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

energismart_logo_700x400px_221006.jpg

-  Energikampanjen togs emot väl av våra hyresgäster och några verksamheter har redan rapporterat in sina verksamhetstider till oss. Det arbetet vill vi fortsätta med även nästa år. Då kan vi försöka optimera värmen och ventilationen så att de anpassas efter hyresgästens behov och tillsammans titta vilka fler energisparåtgärder som går att göra. Vår nya driftentreprenör L&T har stort fokus på energi och det känns positivt, berättar Annika Forslund.

På sjukhusområdet pågår också en rad olika energisparåtgärder som leder till lägre energianvändning. Bland annat arbetar vi med att förbättra ventilationen i huvudblocket för att skapa ett bättre flöde. Vi renoverar också balkonger och byter ut fönster i flera byggnader vilket också kommer ha positiva effekter på inomhusklimatet.

- Dessutom byter vi löpande ut vår belysning till LED vilket både bidrar till en trevligare arbetsmiljö till de som arbetar i byggnaden, en lägre elförbrukning och ett minskat underhåll av belysningsinstallationen, avslutar Magnus Nordberg.

Publicerad: 21 februari 2023