Rödbrun tegelfasad, enplansbyggnad med gröna buskar på vardera sida om entrén.
Rödbrun tegelfasad, enplansbyggnad med gröna buskar på vardera sida om entrén.

Spånga familjecentral

Spånga familjecentral hittar du mellan Spånga och Rinkeby. På Spånga familjecentral hittar du en bred service med stort fokus på dig som förälder och på dina barn.

Locum förvaltar den 900 kvadratmeter stora fastigheten där Spånga familjecentral finns. I fastigheten finns barnavårdscentral, öppen förskola samt mödra- och barnavårdscentral. Därutöver kan du som är kvinna också få annan service av våra barnmorskor.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften.

Klicka här för att få mer info om vad som händer på Spånga familjecentral. 
Extern webbsida hos Region Stockholm.

900 kvm

Bruttoyta