S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar till nya lokaler 27 september

Den 27 september 2020 flyttar hela S:t Eriks Ögonsjukhus till Eugeniavägen 12 i Hagastaden, stadsdelen som länkar samman Stockholm med Solna.

Vad gör vi?
  • 27 september 2020 flyttar S:t Eriks Ögonsjukhus till en nybyggd fastighet på Eugeniavägen 12 i Hagastaden, Solna.
  • Fram till mitten av september fortgår all verksamhet som vanligt på Kungsholmen i Stockholm.
  • Från mitten av september trappas verksamheten ner under en kort period inför flytten.

Ny besöksadress:
S:t Eriks Ögonsjukhus
Eugeniavägen 12
171 64 SOLNA

Läs mer på sankterik.se

OBS: Det är endast ögonsjukhuset som flyttar. Kvar på S:t Eriksområdet finns vårdcentral, beroendemottagning, café och apotek.

Varför gör vi det?

S:t Eriks Ögonsjukhus har uppdraget av Region Stockholm att bedriva högspecialiserad ögonsjukvård, forskning och utbildning. För att sjukhuset skulle få bättre förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag, beslutade Stockholms landstingsstyrelse år 2016 att flytta ögonsjukhuset till en ny sjukhusbyggnad i Hagastaden.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-09-27
Projektledare
Erik Hirsch Utveckling projekt