Revisionsbesiktning av brandlarm och sprinklers

Med start den 2 januari utförs etapp 1 av 2019 års revisionsbesiktningarna av brandlarms- och sprinklersinstallationer. Besiktningen utförs av auktoriserade besiktningsingenjörer som bär ID-bricka.Besiktningen är ett myndighetskrav samt en viktig del i Locums brandsäkerhetsarbete.

Vad gör vi?

Auktoriserade besiktningsingenjörer kommer att okulärbesiktiga och protokollföra eventuella brister på alla brandlarms- och sprinklerinstallationer i byggnaderna. Alla besiktningsingenjörerna kommer att bära ID-bricka.

Revisionsbesiktning etapp 1 för 2019 startar måndagen den 2 januari. Besiktningen kommer att utföras i:

  • Hus 01-03: 2/1-3/1
  • Hus 04, 05: 4/1,7/1-8/1
  • Hus 09: 7/1-8/1
  • Hus 06-08, 10-12: 10/1-11/1
  • Hus 84-88 28/1-29/1
Varför gör vi det?

Locum AB genomför var 15:e månad revisionsbesiktningar av brandlarm och sprinkler i sjukhusområdets lokaler. Besiktningen är ett myndighetskrav samt en viktig del i Locums brandsäkerhetsarbete.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-01-11
Entreprenör
Genomförs i samarbete med ISS
Projektledare
Göran Almström Teknik
Fastighetsförvaltare
Lars Bertram Förvaltningsområde St Göran/Södertälje
Ingela Högdahl Förvaltningsområde S:t Göran/Södertälje