Lokalanpassning för ökad kapacitet för Bröstcentrum

Vad gör vi?

Vi anpassar befintliga lokaler i byggnad 85, plan 0. Det är tidigare röntgens lokaler som nu har flyttat till nya lokaler i byggnad 40. Inledningsvis pågår det invändiga förberedande arbeten, såsom rivning, utrymning av  tre röntgenmaskiner samt planering inför byggstart. Det inledande arbetet beräknas vara klart till vecka 29.

Byggstart är planerad till vecka 32. Beräknad inflyttning är vecka 48

 

 

Varför gör vi det?

Ombyggnaden innebär ökad kapacitet för sjukhuset som kan ta emot fler patienter inom onkologi och bröstcentrum samt ökad tillgänglighet genom en bättre placering i sjukhuset. 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Kvartal 4 2022
Entreprenör
Skanska direkt
Extern projektledare

Daniel Lindqvist, projektledare
Mobil: 072 582 62 08
E-post: d
aniel.lindkvist@bengtdahlgren.se

 

Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje