Fönsterrenovering byggnad 88

Vi ska renovera samtliga fönster på byggnad 88 då de är slitna och behöver moderniseras för att öka inomhuskomfort och klimat. Preliminär start är början på hösten.

Vad gör vi?

Vi renoverar och bygger om samtliga fönster på byggnad 88 då de är slitna och behöver moderniseras för att öka inomhuskomfort och klimat. Vi kommer att behålla och renovera fönstrens ramverk samt komplettera befintliga glas med en invändig isolerglasruta. De ombyggda och renoverade fönstrena kommer bidra till att reducera buller utifrån samt minska värmeinstrålningen.

Vi har renoverar några provfönster för att utvärdera och kvalitetssäkra metoden.  Till hösten påbörjas renoveringen. 

Bytet sker successivt och fortgår så snabbt det är möjligt med hänsyn till verksamheternas behov. Information om när vi kommer att gå in i de olika avdelningarna kommer att ske löpande till berörda verksamheter. Det kan hända att det blir med kort varsel och hoppas på er förståelse för detta. Byggjobbare och lyftkran på plats. Renoveringen omfattar 98 fönster.

Varför gör vi det?

Projektet ingår i planerat underhåll.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Hösten 2021
Extern projektledare

Ulrica Ericson, projektledare (Konsult)
Telefon: 070-728 50 52
E-post: ulrica.ericson@sll.se 

Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje
Adam Westerholm Förvaltningsområde St Göran/Södertälje