Pågående och klara projekt

Förutom vårt stora byggprojekt som pågår på sjukhusområdet rustar och underhåller vi både den yttre och inre miljön kontinuerligt. Här kan du läsa om projekt som pågår just nu.

Vad gör vi?
 • Vi byter brandspjäll på alla våningsplanen i byggnad 06. 
 • Arbete i korridoren utanför Hörsalen byggnad 04.Ytskiktsrenovering (målning m m) och allmän belysning byts ut.

Klara arbeten 2020/21

 • Underhållsarbete sker på Psykiatriska akutmottagningen. Detta kommer vi även att göra i vissa rum i byggnad 05 plan1.

 • I byggnad 04, plan 01 förbättringar i brandskydd och ventilationssystemet.

 • Ytskiktrenovering Alströmsalen, slipning av den gamla fiskbensparketten.
 • Ytskiktsarbeten pågår i by 30 plan 1 i f.d. Hjärtcentrums lokaler. Hjärtcentrum flyttar till by 84 plan 0 och vi passar på i samband med flytten att även fräscha upp deras nya lokaler. Klart februari.

 • Vi har spolar och filmat av avloppsstammarna i byggnad 84 för att få ett underlag till ett kommande stambyte
 • Byggnad 04, plan 02 pågår reling av huvudavloppsledning
 • Hissar i byggnad 09 är renoverade
 • Orienteringstavlor är renoverade
 • Ett taktilt stråk finns på plats i huvudentrén och leder vidare till receptionen
 • OVK besiktningar pågår. Det berör byggnaderna: 3, 6, 10, 11, 30, 84-90 och kommer att pågå fram till hösten.
 • Vi iordningställer utemiljön framför huvudentrén med nya parkeringsplatser, skyltar och gröna ytor. Klart i oktober/november.
 • Vi gör i ordning utemiljön utanför Göran Terrassen med nya plattor, taktila gåstråk mm. Beräknas bli klart i september.
 • Syrgastanken utanför byggnad 01 ska flyttas ner intill byggnad 70. Klart i december.
 • Cykelparkeringen vid torget skall kompletteras med tak.
 • Huvudentrén (byggnad 30). Ytskiktrenovering - målning av väggar. Start vecka 46.
Varför gör vi det?

Det ingår i fastighetsägarens investeringar för underhåll.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-12-31
Investering
Fastighetsägarinvesteringar
Entreprenör
Locum
Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje
Adam Westerholm Förvaltningsområde St Göran/Södertälje