Fler pågående och klara projekt

Förutom vårt stora ombyggnadsprojekt som pågår på sjukhusområdet rustar och underhåller vi både den yttre och inre miljön kontinuerligt. Här kan du läsa om projekt som pågår just nu.

Vad gör vi?
 • Vi drar in kyla i byggnad 05. Start vecka 28.
 • Vi förstärker brandskyddet i byggnad 05, 09, 84, 85, 86 och 87.

Klara arbeten 2021/22

 • Vi har lämnat över en ny sterilteknisk enhet (överlämnad den 19 maj)
 • I månadsskiftet april/mal lämnade vi över den första delen av en ny större pre- och postoperationsavdelning. Den nya avdelningen är större än nuvarande och har mottagningsrum, uppvaksplatser, personalrum, rum för patienter för fika efter operation, omklädningsrum, desinfektionsrum och dessutom ett särskilt rum för patienter som har behov av isolering.
 • Den ombyggda miljöstation är nu rustad för framtidens behov. Ombyggnaden har bland annat gett personalen en bättre arbetsmiljö och möjlighet att hantera alla avfallsfraktioner på ett bättre och effektivare sätt än tidigare.
 • En ny röntgenavdelning på cirka 1 300 m² i byggnad 40 är färdig och överlämnad till verksamheten
 • Arbete i korridoren utanför Hörsalen byggnad 04.Ytskiktsrenovering (målning m m) och allmän belysning byts ut.
 • Vi verksamhetsanpassar en avdelning i byggnad 04.
 • Byte av brandspjäll på alla våningsplanen i byggnad 06.
 • Underhållsarbete på Psykiatriska akutmottagningen. Detta kommer vi även att göra i vissa rum i byggnad 05 plan1.
 • I byggnad 04, plan 01 förbättring av brandskydd och ventilationssystemet.
 • Ytskiktrenovering Alströmsalen, slipning av den gamla fiskbensparketten.
 • Ytskiktsarbeten i by 30 plan 1 i f.d. Hjärtcentrums lokaler. Hjärtcentrum flyttar till by 84 plan 0 och vi passar på i samband med flytten att även fräscha upp deras nya lokaler. Vi har spolar och filmat av avloppsstammarna i byggnad 84 för att få ett underlag till ett kommande stambyte.
 • Byggnad 04, plan 02 pågår reling av huvudavloppsledning
 • Hissar i byggnad 09 är renoverade
 • Orienteringstavlor är renoverade
 • Ett taktilt stråk finns på plats i huvudentrén och leder vidare till receptionen
Varför gör vi det?

Det ingår i fastighetsägarens investeringar för underhåll.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2022-12-31
Investering
Fastighetsägarinvesteringar
Entreprenör
Locum
Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje
Adam Westerholm Förvaltningsområde St Göran/Södertälje