Vi bygger om för bättre ljus

Vi bygger om avdelning 32 för bättre ljusinsläpp.

 

 

Vad gör vi?

Vi ska omfördela några patientsalar och samt flytt av förråd. Expedition ska byta plats för att bli patienssal. Ombyggnaden sker av ett rum i taget. I februari kommer vi att vara klara med ombyggnaden av det sista vårdrummet.

Störningar

Det kommer bli en del buller samt in/ut transport av materiel. Det kommer också att bli aktuellt med avstängning av medicinska gaser för att montera nya vårdpaneler, vecka 47, 51, 3 och 8.
Arbetet görs i nära samarbete med verksamheter som påverkas.

 

Varför gör vi det?

Vi behöver anpassa lokalerna för bättre ljusinsläpp i viktiga delar av lokalerna då några fönster har byggts igen när nya byggnad 20 är på plats.

 

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-02-29
Entreprenör
Skanska
Projektledare
Peter Nordström Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Ingela Högdahl Förvaltningsområde S:t Göran/Södertälje