Vi anlägger nya p-platser

Vi anlägger nya p-platser, för bland annat personal, söder om 80-längan. P-platserna blir tillgängliga i etapper mellan 2019-2021.

Vad gör vi?

Vi anlägger nya p-platser för bland annat personal. Platsen för de nya p-platserna är söder om 80-längan. Det blir ett 40-tal nya p-platser. De nya parkeringarna beräknas successivt bli klara under 2019/2021.

 

 

Varför gör vi det?

Markytorna används som lagringsplats för pågående byggnation på sjukhusområdet. Ytorna kommer att färdigställas successivt.

Vi återskapar gröna ytor

Vårt mål är att behålla så mycket grönska som det går och där det är möjligt kommer vi att behålla befintliga träd och grönska. Vi kommer också att återskapa nya gröna områden mellan parkeringarna samt plantera nya träd när parkeringarna är klara. 

Visionsbild

Illustration som visar framtida p-platser

Inspirationsbilder på grönområden

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-03-01
Entreprenör
Skanska AB
Projektledare
Christer Sjöqvist Projektområde S:t Göran/Södertälje