locum.se

Vi återställer tak och skapar nytt uterum

Vad gör vi?

I samband med renoveringen av tak och fasader på 80-längan påbörjades renoveringen av balkongerna på byggnad 85, plan 1. Nu färdigställer vi detta arbete genom att återställa tidigare rivna tak samt skapa ett funktionsdugligt uterum.

Varför gör vi det?

Åtgärderna utgör den sista delen av tak- och fasadentreprenaden för byggnad 84 och 85.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Mitten av december 2023
Entreprenör
SEHED Tresson AB
Extern projektledare

Ulrica Ericson
Telefon: 070-728 50 52
ulrica.ericson@regionstockholm.se

Fastighetsförvaltare
Adam Westerholm Förvaltningsområde S:t Göran och Södertälje