Vi bygger om och moderniserar

I Region Stockholms satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi två helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

 

Vad gör vi?

Ny större röntgenavdelning

En ny röntgenavdelning på cirka 1 500 m²  byggs i  de tidigare temporära administrativa lokalerna i byggnad 40, plan 00 och kommer att stå klara i mars 2022. Nuvarande röntgen i 80-längan kommer att flytta in. Byggstart hösten 2020.

Nya moderna mottagningar

Nya lokaler avsedda för mottagningar byggs i byggnad 30, plan 00. De nya lokalerna som omfattar cirka 900 m² beräknas bli klara under 2021 och 2022.

Ny sterilcentral

En 1 500 m² stor sterilcentral byggs i byggnad 40, plan 1. Lokalen beräknas bli klar i juni 2022. Nuvarande sterilcentral, i by 30 plan 2 byggs om och blir del av postop-avdelningen (uppvakning efter operation). Byggstart januari 2021.

BB/förlossning

I nya byggnad 20 byggs ytor  anpassade för BB och förlossning. Även delar av byggnad 30, plan 1, 2 och 3 byggs om och anpassas till BB/förlossningsverksamhet. BB/Förlossning kommer även att inrymmas i en del av byggnad 40, plan 2 med två snittsalar och uppvaksplatser. Totalt cirka 650 respektive 300 m² yta byggs om och anpassas för en modern förlossnings- och BB-verksamhet. I byggnad 20 byggs det 4 300 m² avsedda för BB/förlossning. Lokalerna är klara. 

Sex nya jourrum

Sex nya jourrum byggs i byggnad 30, plan 0 för att möta den utökade verksamheten som nybyggnationen med fler antal vårdplatser och BB/förlossning innebär. De nya jourrummen beräknas stå klara under 2022.

Fyra nya operationssalar

Operationsavdelningen byggs om och får fyra nya operationssalar. Total yta som berörs av ombyggnad är cirka 1 000 m². Operationssalarna byggs i anslutning till den nya sterilcentralen. Två salar ska stå färdiga i slutet av 2019 och de resterande två salarna beräknas kunna tas i drift i början av 2021. Lokalerna är klara.

Större postop-avdelning

En ny större postop-avdelning byggs om i etapper i byggnad 30, plan 2. Avdelningen omfattar cirka 1 500 m² ombyggnad. Byggstart är när befintlig IVA har flyttat in i sina nya lokaler i nya byggnad 45. Arbetet beräknas att starta i slutet av mars 2021 och verksamheten flyttar in i den sista etappen under sommaren 2023. 

Nya installationsutrymmen

Ombyggnationerna innebär ökat behov av ventilation m m. Rum för installationer byggs därför om eller till i byggnad 40, plan 2 och 3. Lokalerna är klara.

Varför gör vi det?

Stockholm växer och S:t Göran är en viktig pusselbit i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och i ambitionen att skapa ”Mer nära vård”.  För vi blir allt fler och äldre i Stockholm, befolkningen växer med två SL-bussar per dag, och staden förtätas.

Region Stockholm genomför därför en omfattande satsning på att utveckla vården för att möta framtidens behov. En betydande del handlar om att bygga ut och rusta upp länets sjukhus, bl.a. här på S:t Göran sjukhus.

När de idag planerade om- och tillbyggnaderna står klara kommer sjukhuset att ha ökat kapaciteten med cirka 6 000 nya slutenvårdstillfällen per år. Det motsvarar en ökning av 62 vårdplatser. Sjukhuset är då också rustat för att kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar varje år. Allt detta i moderna och lättskötta lokaler som är anpassade för dagens och framtidens sätt att bedriva vård. Lokalerna är byggda för att vara flexibla för att kunna anpassas till verksamhetsbehov utan större ombyggnader.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-12-31
Investering
Vård och Behandling
Entreprenör
Skanska AB
Projektledare
Erik Brantås Projektområde S:t Göran/Södertälje
Christer Sjöqvist Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje