locum.se

Vi bygger om och moderniserar

I Region Stockholms satsning på S:t Göran sjukhus har vi byggt två helt nya vårdbyggnader. Till det har vi byggt om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Varför gör vi det?

Stockholm växer och S:t Göran är en viktig pusselbit i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och i ambitionen att skapa ”Mer nära vård”.  För vi blir allt fler och äldre i Stockholm, befolkningen växer med två SL-bussar per dag, och staden förtätas.

Region Stockholm genomför därför en omfattande satsning på att utveckla vården för att möta framtidens behov. En betydande del handlar om att bygga ut och rusta upp länets sjukhus, bl.a. här på S:t Görans sjukhusområde.

När om- och tillbyggnaderna är klara kommer sjukhuset att ha ökat kapaciteten med cirka 6 000 nya slutenvårdstillfällen per år. Det motsvarar en ökning av 62 vårdplatser. Sjukhuset är då också rustat för att kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar varje år. Allt detta i moderna och lättskötta lokaler som är anpassade för dagens och framtidens sätt att bedriva vård. Lokalerna är byggda för att vara flexibla för att kunna anpassas till verksamhetsbehov utan större ombyggnader.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2023
Investering
Vård och Behandling
Entreprenör
Skanska AB
Projektledare
Mårten Thelander Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde S:t Göran och Södertälje