Vi bygger om och moderniserar

I Region Stockholms satsning på S:t Göran sjukhus har vi byggt två helt nya vårdbyggnader. Till det pågår ombyggnad om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vad gör vi?

Nya moderna mottagningar

Nya lokaler avsedda för mottagningar byggs i byggnad 30, plan 00. De nya lokalerna som omfattar cirka 900 m² beräknas bli klara under 2021 och 2022.

Ny större röntgenavdelning

En ny röntgenavdelning på cirka 1 300 m²  byggs i  de tidigare temporära administrativa lokalerna i byggnad 40, plan 00 och kommer att stå klara i mars 2022. Nuvarande röntgen i 80-längan kommer att flytta in. Byggstart hösten 2020. Klart feb/mars 2022.

Ny sterilteknisk enhet

En ca 1 300 m² stor sterilteknisk enhet byggs i byggnad 40, plan 1. Lokalen beräknas bli klar i juni 2022. Nuvarande sterilcentral, i byggnad 30, plan 2 byggs om och blir del av postop-avdelningen (uppvakning efter operation). Byggstart januari 2021. Klart maj 2022.

Större pre-och postoperationsavdelning

En ny större pre- och postoperationsavdelning byggs om i etapper i byggnad 30, plan 2. Avdelningen omfattar cirka 850 m² ombyggnad. Byggstart är när befintlig IVA har flyttat in i sina nya lokaler i nya byggnad 45. Arbetet beräknas att startar i slutet av mars 2021 och verksamheten flyttar in i den sista etappen under sommaren 2023. 

Varför gör vi det?

Stockholm växer och S:t Göran är en viktig pusselbit i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och i ambitionen att skapa ”Mer nära vård”.  För vi blir allt fler och äldre i Stockholm, befolkningen växer med två SL-bussar per dag, och staden förtätas.

Region Stockholm genomför därför en omfattande satsning på att utveckla vården för att möta framtidens behov. En betydande del handlar om att bygga ut och rusta upp länets sjukhus, bl.a. här på S:t Görans sjukhus.

När om- och tillbyggnaderna är klara kommer sjukhuset att ha ökat kapaciteten med cirka 6 000 nya slutenvårdstillfällen per år. Det motsvarar en ökning av 62 vårdplatser. Sjukhuset är då också rustat för att kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar varje år. Allt detta i moderna och lättskötta lokaler som är anpassade för dagens och framtidens sätt att bedriva vård. Lokalerna är byggda för att vara flexibla för att kunna anpassas till verksamhetsbehov utan större ombyggnader.

Klara delprojekt

BB/förlossning

I nya byggnad 20 har det byggts ytor anpassade för BB och förlossning. Även delar av byggnad 30, plan 1, 2 och 3 byggdes om och är anpassade för BB/förlossningsverksamhet. BB/Förlossning inrymmer också en del av byggnad 40, plan 2 med två snittsalar och uppvaksplatser. Ombyggnad i byggnad 30 omfattar cirka 650 respektive 300 m² yta, anpassad för en modern förlossnings- och BB-verksamhet. I byggnad 20 är 4 300 m² avsedda för BB/förlossning.

Fyra nya operationssalar

Operationsavdelningen har byggts om och har fyra nya operationssalar. Total ombyggnad yta är cirka 1 000 m². Operationssalarna har byggts i anslutning till den nya sterilcentralen. 

Nya installationsutrymmen

Ombyggnationerna för ökat behov av ventilation m m. Rum för installationer i byggnad 40, plan 2 och 3 har byggts.

Sex nya jourrum

Sex nya jourrum har byggts i byggnad 30, plan 0 för att möta den utökade verksamheten som nybyggnationen med fler antal vårdplatser och BB/förlossning innebär. 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-12-31
Investering
Vård och Behandling
Entreprenör
Skanska AB
Projektledare
Erik Brantås Projektområde S:t Göran/Södertälje
Christer Sjöqvist Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje