Vi bygger nya kontorslokaler

Vi bygger om ytterligare en del av tidigare akutmottagning till temporära kontorslokaler för anestesi och röntgen. Projektstart vecka 3.

Vad gör vi?

Vi bygger om lokalerna där akutmottagning tidigare låg i byggnad 40, plan 00 till temporära kontorsytor för bland annat sjukhusledningen, anestesi och röntgen. Den första delen är klar och sjukhusledningen har flyttat in. Nu startar etapp 2.

I denna del ska röntgens administrativa verksamhet och anestesiexpeditionen sitta en tid. Röntgen administration flyttar därefter in till byggnad 20, plan 00 och anestesiexpeditionen flyttar till byggnad 20 plan 4. Slutgiltig verksamhet i den tidigare akutmottagningen är röntgen.

Varför gör vi det?

Ytorna där flyttande verksamheter håller till idag kommer att byggas om i samband med ombyggnaden på sjukhuset.

Har du frågor?

Kontakta:
Mårten Thelander, projektledare
 marten.thelander@sll.se

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-07-01
Entreprenör
Skanska AB
Projektledare
Mårten Thelander Projektområde S:t Göran/Södertälje
Extern projektledare

B-O Norberg, produktionschef Skanska
Telefon: 076-140 64 14

Fastighetsförvaltare
Ingela Högdahl Förvaltningsområde S:t Göran/Södertälje