Vi förbättrar den yttre miljön

Vad gör vi?

Vi går igenom den yttre miljön på sjukhusområdet i syfte att skapa ett mer enhetligt uttryck. Det innebär att det fram till årsskiftet pågår olika arbeten som plantering av blommor, uppfräschning av gräsytor och stigar som görs mer tillgängliga och inbjudande och upprustning av markytor för att förvara och sortera avfall och byggnation av en trappa mellan byggnad 5 och 12.

Varför gör vi det?

Löpande underhåll av sjukhusets yttre miljö.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-12-31
Entreprenör
Tylömarks och Skanska Direkt
Projektledare
Jakob Ekwall Projektområde S:t Göran/Södertälje