Vi rustar miljöstationen för framtiden

Vi bygger om befintlig miljöstation i byggnad 02 för att rusta den för framtidens behov samt förbättra arbetsmiljön.

Tält_750px.jpg

Vad gör vi?

Vi bygger om dagens miljöstation för att rusta inför framtiden. 

 

Varför gör vi det?

Syftet med ombyggnaden är att förbättra arbetsmiljön och förbereda miljöstationen för framtida ökat behov av bland annat biologiskt avfall och kylfraktioner.

Ombyggnaden innebär att vi  tillfälligt behöver flytta ut miljöstationen till ett tält.  Tältet kommer att stå på innergården Maskinslingan. Passage till entrén till Locum- och ISS är möjlig. P-platserna tas bort under arbetet och vi hänvisar till övrig parkering på sjukhusområdet. 

  • Alla p-platser på Maskinslingan är flyttade
  • Tältet är på plats och i drift
  • Byggbodarna är på plats och i drift
  • Rivning och håltagning pågår inne i miljöstationen

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
December 2021
Entreprenör
Skanska Direkt, ISS och Anders Byggare AB
Extern projektledare

Ulrica Ericson, projektledare (Konsult)
Telefon: 070-728 50 52
E-post: ulrica.ericson@sll.se 

 

Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje