Vi rustar miljöstationen för framtiden

Vi bygger om befintlig miljöstation i byggnad 02 för att rusta den för framtidens behov samt förbättra arbetsmiljön.

Vad gör vi?

Vi bygger om dagens miljöstation för att rusta inför framtiden.

Varför gör vi det?

Syftet med ombyggnaden är att förbättra arbetsmiljön och förbereda miljöstationen för framtida ökat behov av bland annat biologiskt avfall och kylfraktioner.

Ombyggnaden innebär att vi  tillfälligt behöver flytta ut miljöstationen till ett tält.  Tälten kommer att stå på innergården Maskinslingan. Passage till entrén till Locum- och ISS är möjlig. P-platserna får flytta till annan plats under perioden. 

Tält_750px.jpg

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
September 2021
Entreprenör
.
Extern projektledare

Ulrica Ericson, projektledare (Konsult)
Telefon: 070-728 50 52
E-post: ulrica.ericson@sll.se 

 

Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje