Vi skapar en ny plats för gastanken

Vi bygger en ny plats för gastanken vid byggnad 70 och förser gångstråken med belysning. Arbetet startar vecka 31. Beräknas bli klart i november.

Vi ska bygga en ny plast för gastanken vid byggnad 70. Arbetet kommer medföra att gångvägen (upptrampad stig/grus) måste stängas av och stängslas in som ett arbetsområde. I samband med arbetet kommer även gångvägen fixas till och förses med belysning.Vi beräknas att vara klara i november.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-11-30
Entreprenör
Locum
Projektledare
Peter Nordström Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje