locum.se

Vi uppgraderar för framtida mobilnät

Vi uppgraderar den mobila tekniken på sjukhusområdet för att den ska klara att hantera 4G och 5G. Det gamla 3G-nätet går i graven vid årsskiftet.

För att uppdatera de delar av nätet som idag inte är redo för att ta emot 4G och 5G har vi startat ett projekt som ska uppgradera det mobila inomhusnätet på sjukhusområdet. Det gäller gamla delar i byggnad 30, 40 samt 80-längan. 

Vad gör vi?

Vi byter ut den gamla tekniska utrustningen samt monterar nya antenner för mobilt inomhusnät i kulvertar och på berörda avdelningar, vilket medför bättre och stabilare mobil inomhustäckning. 

När allt är klart finns det mobil inomhustäckning i hela huvudblocket, kulvertsystemet samt 80-längan. Byggnad 20 och 45 är redan klara. Alla övriga byggnader täcks upp av mobila täckningen utomhus.

Varför gör vi det?

Sverige uppgraderar mobilnäten för ny och bättre teknik och vid årsskiftet 2023/2024 kommer 3G-nätet för mobiltelefoni att släckas ned i Sverige. Nedsläckningen av gamla nät frigör utrymme för de nyare teknikerna. Det innebär att endast 2G, 4G och 5G kommer att fungera.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Årsskiftet 2023/24
Projektledare
Peter Nordström Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde S:t Göran och Södertälje