Kort om byggnad 20

Byggnad 20 kommer att byggas längs med S:t Göransgatan från Bågljusvägen och bort till tidigare besöksparkering. När den nya bygganden 20 står klar kommer den att innehålla en ambulanshall för angöring till akuten samt en avdelning med 34 rum för förlossning- och eftervård samt omklädningsrum för personal. Byggnaden kommer också att innehålla endoskopi och sjukhusets administration. De flesta vårdrummen är enkelrum med eget hygienutrymme.

Den nya ambulanshallen är både större och har en bättre logistik för ambulanstrafiken. Den innehåller också en saneringsstation för gående saneringspatienter. Den nya ambulanshallen togs i bruk våren 2018.

Vi bygger två nya vårdbyggnader

Aktuella byggarbeten för byggnad 20

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för veckorna 10-12. Störningsgrad: 2-3 (5) beroende på moment.

När

Plats

Kommande byggnad 20

Störningsbarometer 3 (5)Byggområdet vid huvudentrén (20:1)

Inomhus fortsätter vi att bygga och måla väggar, montera dörrar och dra installationer i tak, väggar och schakt. I de nya hisschakten fortsätter vi installation av de nya hissarna. Vi fortsätter också med brandtätning. Montering av den nya tegelfasaden fortsätter. Vecka 12 börjar vi demontera bygghissen. Detta arbete ska vara klart vecka 14. Störningsgrad: 2-3 (5).

Nedläggning av OPI-kanaler ( för el)

Arbetet med att dra kablar i OPI-kanalerna vid huvudentrén är klart. Asfaltering av ytan kommer att göras inom ett par veckor.

Byggområdet vid ambulansnedfarten/akuten  (20:2)

Mot Sankt Göransgatan samt under huset fortsätter arbetet med att montera nya tegelfasadelement. Vi fortsätter med finplanering av markytor. Vi lägger markplattor och har gjutit klart den mur där det ska monteras konstnärlig utsmyckning senare i år.

Invändigt fortsätter vi att bygga innerväggar och montera installationer för el, rör, ventilation, medicinska gaser samt styr/övervakning. Vi monterar radiatorer/vägg-element under alla fönster.

Den färdiga markytan under huset ska förses med markvärmerör för isfritt underlag vid den nya entrén till akuten när projektet är klart. Rören för markvärmen ska dras in i  byggnad 30 och kopplas ihop med befintliga rör inne i huset. Detta arbete utförs under vecka 10 och 11. Störningsgrad: 2-3 (5).

Byggområdet närmast Bågljusvägen (20:3) 

Vi fortsätter att färdigställa taket genom att montera krönplåtar mm. Eftersom taket på fläktrummet är klart tar vi ner delar av den stora byggställningen på baksidan av huset. På baksidan fortsätter vi att täta och sätta plåtar mm runt de sista fasadanslutningarna mot byggnad 40. Vi jobbar också med att montera åskledare på fasaderna. Dessa drar vi ned  och jordar i marken. Vecka 14 återupptas arbetet med att montera tegelfasaden mot Sankt Göransgatan.

Arbetet med att färdigställa det nya glastaket och fasadanslutningar ovanpå ”Arcona-trapphuset” trapphus J pågår. Vi lägger asfaltpapp, kompletterar med isolering och täcker alla anslutningar med plåt.

Invändigt fortsätter vi att flytspackla golv, bygga innerväggar, samt montera installationer, stål och ankarskenor för medicinteknisk utrustning i taket. Arbete med rörledningar för sop- och tvätthantering fortsätter.  Störningsgrad: 2 (5).

I ambulanshallen

Det tillfälliga tätskiktet ovanpå ambulanshallen är borttaget. Vecka 12 lägger vi flytspackel på betongen. När det har torkat ett par dagar kan vi börja bygga upp innerväggar på planet.

Relaterade länkar


Ytterligare information:

Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Wilken, Håkan

Håkan Wilken