Kort om byggnad 20

Byggnad 20 kommer att byggas längs med S:t Göransgatan från Bågljusvägen och bort till tidigare besöksparkering. När den nya bygganden 20 står klar kommer den att innehålla en ambulanshall för angöring till akuten samt en avdelning med 34 rum för förlossning- och eftervård samt omklädningsrum för personal. Byggnaden kommer också att innehålla endoskopi och sjukhusets administration. De flesta vårdrummen är enkelrum med eget hygienutrymme.

Den nya ambulanshallen är både större och har en bättre logistik för ambulanstrafiken. Den innehåller också en saneringsstation för gående saneringspatienter. Den nya ambulanshallen togs i bruk våren 2018.

Vi bygger två nya vårdbyggnader

Aktuella byggarbeten för byggnad 20

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för veckorna 21-23. Störningsgrad: 2-3 (5) beroende på moment.

När

Plats

Kommande byggnad 20

Störningsgrad 4 av 5Byggområdet vid huvudentrén (20:1)

Montering samt fogning av den nya tegelfasaden fortsätter. I höst ska vi börja ta bort det sista av det berg som ligger för högt i förhållande till den planerade markytan framför huset. Då kan det bli aktuellt med borrning, knackning och eventuellt sprängning.

Inomhus fortsätter vi att bygga och måla väggar, montera dörrar och radiatorer samt dra in installationer. De nya hissarna i denna del av huset är nu driftsatta. Vi har börjat sätta kakel i våtrum och vi lägger golvmattor, monterar glaspartier vid trapphuset samt fönsterbrädor och fönstersmygar i natursten och trä. Snart kommer den fasta inredning såsom skåp och inredning till kök och pentryn att levereras och monteras. Vi börjar också att montera det sk ”bärverket” för undertaket på flera våningar.

Vecka 21 får vi leverans av de stora fläktaggregaten som ska lyftas upp med kran till plan 5 för att betjäna husen med ventilation och ren luft.

I alla tre delarna av byggnaden har vi monterar de flesta av de så kallade vårdpanelerna i vårdrummen, och vi börjar nu koppla in el och medicinska gaser till panelerna.

Byggområdet vid ambulansnedfarten/akuten  (20:2)

Vi fortsätter med montering av nya tegelfasad-element. Denna vecka färdigställer vi fasader och utvändiga ytor inför flytten av ambulanserna som sker kl 8.00 på tisdag vecka 20. På fasaderna runt den blivande akut-entrén har vi monterat ”ljuslådorna” för konstverket på fasaden. Läs mer och se bilder här.

Vecka 20 kommer vi börja att riva bort den tillfälliga utfartsvägen upp till Sankt Göransgatan och vi kommer också flytta på en del byggstaket i området.

Under tiden som ambulanshallen görs klart kommer ambulanserna att angöra sjukhuset via den ”ny-gamla” ambulans-entrén. Markytan mellan byggnad 20:2 och byggnad 30 kommer då fungera som ambulansparkering. Läs mer om ambulansflytten här.

Invändigt fortsätter vi att bygga innerväggar och montera installationer. Vi monterar radiatorer och även här har vi börjat sätta kakel i våtrum och lägga golvmattor samt montera bärverk för undertak.

Byggområdet närmast Bågljusvägen (20:3) 

Montage av tegelfasaden pågår fram till september, då vi avslutar med att sätta tegel på gaveln mot Bågljusvägen. För övrigt pågår färdigställande av taket med plåtar, stuprör och åskledare. Vi fortsätter att riva delar av den stora byggställningen på baksidan av huset. Vi fortsätter täta och sätta plåtar runt de sista fasadanslutningarna mot byggnad 40.

Arbetet med att klä fläktrumsvåningen på plan 5 med snedställda plåtlameller fortsätter.

Arbetet med att färdigställa det nya glastaket och fasadanslutningar ovanpå ”Arcona-trapphuset” trapphus J är nu klart.

När ambulanserna har flyttat ut från ambulanshallen börjar vi riva byggställningen som finns på gaveln mot Bågljusvägen. Därefter flyttar vi byggstaketen vid infarten och påbörjar de markarbeten som ska göras, men det kommer alltid vara fri passage in på Bågljusvägen.

Invändigt fortsätter vi att bygga innerväggar, montera installationer samt sätta stål och ankarskenor för medicinteknisk utrustning i taket. Arbete med sop- och tvättsystemet fortsätter. Även här har vi börjat sätta kakel i våtrum och lägga golvmattor samt montera bärverk för undertak.

I ambulanshallen

Från mitten av maj till slutet av oktober i år kommer vi att göra klart i ambulanshallen (se ovan). Det innebär att vi spärrar dörrarna mellan ambulanshallen och akutrummen under denna period. Vid infarten till ambulanshallen vid Bågljusvägen kommer vi bland annat behöva gräva upp i gatan för att göra i ordning den markvärme som ska finnas även här. Arbetena kommer att utförs i etapper för att vi inte ska blockera infarten till Bågljusvägen. Dessa grävarbeten kommer att bli klara under hösten och ambulanshallen kan åter tas i bruk.

Störninggrad: 2-4 (5) beroende på moment.

Relaterade länkar


Ytterligare information:

Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Wilken, Håkan

Håkan Wilken