Kort om ombyggnaderna

I Stockholm läns landstings satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi bygger om och moderniserar

Aktuella byggarbeten i byggnad 30/40

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår i byggnad 30 och 40. Se bilder.

Om störningen

Plats

Byggnad 30 och 40.

SI_Begränsade-störningar_100px.png

Byggnad 30

BB/förlossning

Byggnationen av BB/Förlossning, sex stycken förlossningsrum på plan 3 fortsätter. Väggarna är målade och klara. Plattsättning i våtrummen kompletteras. Arbete pågår med undertak och läggning av mattor. När undertaket är klart med installationsplattor kommer vi att komplettera installationerna, VS, ventilation, sprinkler och medgas. Vårdpaneler ska kopplas in. Inredning och dörrar ska monteras.

 

Teknisk upprustning av fläktaggregat

Projektet ”Teknisk upprustning” kommer att gå vidare, ventilationsaggregat i byggnad 30 plan 3 renoveras, fläktmotorer, styrsystem och givare ska bytas ut. Styrskåp till ventilationsaggregat till operationssalar skall bytas ut löpande under 2020.

Pacemaker OP plan 0:

Vi gör en ny korridor mellan byggnad 30 och byggnad 20 utanför den ombyggda pacemaker OP-avdelningen. Marmorläggning är klar och täkt med masonit. Montage av installationer ska påbörjas, sprinkler, el och belysning, målning och undertak. Störningsgrad 3 (5)

Fysioterapin plan 0:

Fysioterapins lokaler ska anpassas för en korridor mot byggnad 45. Området benämns som ”korset”.  Arbetet pågår. Vi flyttar installationer som el och passersystem. Vi kommer att bygga en tillfällig avskärmning i korridoren från huvudentrén. Arbetet kommer att pågå under våren. Störningsgrad 3 (5).

Plan 02 - kulvert mellan byggnad 45 och 30

Området görs klart. Vi ska montera påkörningsskydd och golvet ska behandlas och väggarna ska målas.

Korridor mot BY 20 och BY 45 BY 30 plan 0:

Arbetet med att sänka golvet för att lägga marmorgolv i de korridorer vi ansluter mot har gått bra. Första etappen av golvsänkning är klar i korridor mot byggnad 20. 

Byggnad 40

Norra Operation

I gamla Central Operation A ska två nya operationssalar, uppdukningsrum, en snittsal byggas. Getinge arbetar vidare efter ett upphåll pga av Corona. Just nu monteras pendlar och lampor i tak och väggpaneler monteras på modulväggarna framför de fasta väggarna med blyskydd. 

Gamla operationssalen 13 rustas för att bli en ny snittsal. Vi målar väggar, byter matta och monterar ny pendlar och undersökningsplampor.

Utbyggnad av befintligt fläktrum  plan 3

Det befintliga fläktrummet på plan 3 byggs ut med tre nya delar för att göra plats för nya fläktaggregat som ska betjäna nya operationssalar. VS är på plats och installerar rörstråk, shuntar, värmeväxlare i ventilationsaggregat mm.

Se bilder från ombyggnationen

Relaterade länkar


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Thelander, Mårten

Mårten Thelander