Kort om ombyggnaderna

I Stockholm läns landstings satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi bygger om och moderniserar

Aktuella byggarbeten i byggnad 30/40

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår i byggnad 30 och 40.

Om störningen

Plats

Byggnad 30 och 40.

SI_Begränsade-störningar_100px.pngByggnad 30

Pre- och postoperation

IVA har flyttat ut från byggnad 30, plan 2 till byggnad 45, plan 2 och arbetet med att bygga en ny  pre- och postoperationsavdelning pågår. Arbetet kommer att utföras i två etapper: etapp 1 startade i mars 2021 och ska vara klart april 2022. Därefter startar etapp två som ska bli klart i juni 2023.  Totatalt ska 1410 kvm yta rivas och byggas om.

Väggar är klara och målning är klara. Samtliga installatörer är på plats och arbeten pågår med el, sprinkler, ventilation, VVS mm. Störningsgrad 3 (5). 

Avfall och material kommer att köras i hissar i byggnad 45 och tas ut till Finsensväg 12 till den befintliga lossningsytan på Finsensväg. Störningsgrad: 3 (5).

Byggnad 40

Ny sterilavdelning

Vi bygger en ny sterilavdelning i byggnad 40 plan 2. Arbeten pågår och avdelningen ska vara klar i maj 2022. Väggar är på plats, målade och klara. Installationsarbeten, el, vent, sprinkler, vs, medicinska gaser mm pågår på hela ytan. Störningsgrad: 3 (5).

Ny röntgenavdelning

Arbetet med att bygga en ny röntgenavdelning på plan 00 i byggnad 40 pågår. Samtliga nya väggar är på plats och målningsarbetet är färdigt, installationsarbeten ovan undertak är klart och undertak har påbörjat sitt arbete i rum och korridorer och mattläggning pågår. 

Den nya röntgenavdelningen ska tas i bruk av Capio S:t Görans sjukhus i februari/mars 2022

Se bilder från byggnationerna här >>

Relaterade länkar

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Thelander, Mårten

Mårten Thelander