Kort om ombyggnaderna

I Stockholm läns landstings satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi bygger om och moderniserar

Aktuella byggarbeten i byggnad 30/40

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår vecka 12-14 i och i anslutning till byggnad 30 och 40. Störningsgrad 3-4 (5).

När

Plats

Byggnad 30 och 40.

Störning 4 av 5

Byggnad 40

Två nya operationssalar, plan 2

Många olika arbeten pågår samtidigt. Invändig stomkomplettering med nya väggar för administrativa lokaler, installationsarbeten rör, stråk för medicinska gaser, el och målning. Entrepenören Getinges arbete med att montera nya OP-salar pågår.  Håltagning för ventilationskanaler mellan fläktrum plan 3 och plan 2 och för avlopp ned till plan 2 är klara. De nya operationssalarna med tillhörande lokaler ska vara klara i augusti 2019. Störningsgrad: 3-4 (5).

Södra fläktrummet, plan 3

Det befintliga fläktrummet på plan 3 byggs ut för att göra plats för nya fläktaggregat som ska betjäna nya operationssalar. Tillbyggnaden av fläktrummet är klar och invändiga arbeten pågår. Just nu pågår invändiga installationsarbeten samt montage av ventilationsaggreagat, kanaler och isolering. Störningsgrad: 3 (5)

Norra fläktrummet

Ett nytt fläktrum ska byggas för ökad kapacitet för framtida nya operationssalar på BB. Väderskyddet för ett säkert montage av stålkonstruktion för fläktrummet är byggt. Rivning av fasad pågår för att anpassa befintliga byggnader till nytt fläktrum. Pelare och stålstomme för fläktrum monteras. Störningsgrad: 3 (5).

Västra fläktrummet

Nu börjar vi att riva lokalt och bygga väderskydd för att senare kunna montera stålstommen för detta fläktrum. Störningsgrad: 3 (5).

Nya temporära kontorslokaler, plan 0

I före detta röntgens lokaler på plan 0 ska vi bygga tillfälliga adminstrativa lokaler. Rivning av installationer, undertak gipsväggar och matta är klara. Golvet är spacklat och håltagning för avlopp ned till akuten är klar. Väggar byggs och gipsas. Installationsarbeten, el och ventilation pågår. Lokalerna beräknas att vara klara för inflyttning vecka 28. Störningsgrad 3 (5).

Nytt desinfektionsrum

Byggområdet för bygget av ett nytt desinfektionsrum är skiljt från operation på plan 2 med en tunnel. Rivningen är klar, sågning och bilning för att sänka golv för att kunna skapa fall i rummet är också klar. Störningsgrad: 3 (5).

Ombyggnad av V-trappan intill C-hissarna

Arbeten i ”V-trappan” intill C-hissarna fortsätter. Nya teknikrum, britsförråd och röntgenverkstad har byggts. Den nya interntrappan mellan plan 1 och 2 är i drift. Röntgens nya lokal för verkstad blir klar under vecka 11. Installtionsarbeten pågår i de olika teknikrummen.  Störningsbarormeter: 2 (5).

Se en övergripande skedesplan för vecka 12-14

Relaterade länkar


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Thelander, Mårten

Mårten Thelander