Kort om ombyggnaderna

I Stockholm läns landstings satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi bygger om och moderniserar

Aktuella byggarbeten i byggnad 30/40

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår vecka 51-2 i och i anslutning till byggnad 30 och 40. Störningsgrad 2-3 (5).

När

Plats

Byggnad 30 och 40.

Störningsbarometer 3 (5)Byggnad 30

Ombyggnad av omklädningsrum

Omklädningsrummen i byggnad 30 plan 01 är klart. Capio flyttar in vecka 2.

Montage av fönster och fasad

Ställning är monterad och sista fönstret byts under vecka 3. Montage av fasad är påbörjad. Bärstål för tegel ska monteras i befintlig stomme och proppning kommer att ske i ytterväggar mellan klockan 07.00-8.00. Störningsgrad: 4 (5).

Byggnad 40

Två nya operationssalar

Rivning för att göra lokalerna stomrena pågår i sjukhusledningens tidigare lokaler på plan 2. I lokalerna bygger vi sedan två nya operationssalar med tillhörande lokaler. De nya operationssalarna beräknas stå klara till sommaren 2019. Störningsgrad: 3 (5).

Nytt fläktrum

För att göra plats för nya fläktaggregat som ska betjäna operationssalarna har vi bytt ut ett befintligt fläktaggregat mot ett tillfälligt som är placerat ute på yttertaket. För att göra plats för nya fläktaggregat som ska betjäna operationssalarna byggs befintligt fläktrum ut. Stålstomme och väggar är monterade, arbeten med taket, sarger, isolering och papp pågår. Håltagning mellan fläktrum plan 3 och plan 2 pågår och ned till plan 2 kommer att ske.

Rivning av det gamla taket och yttervägg mellan nytt och gammalt fläktrum börjar under vecka 3 med helgarbete den 19-20 januari och eventuellt den 26-27 januari. Planerade arbeten är rivning av vägg  (lättbetong sågning med tigersåg) mellan befintligt fläktrum och nytt fläktrum över södra operation samt rivning av takpapp och isolering. Ej brännbara rivningsmassor transporteras i Arcona-hissen ned till plan 2 för vidare transport ut via byggnad 45. Isolering/cellplast körs direkt ur fastigheten via kulvert till Finsens Väg. Störningsgrad 3 (5). 

Norra trapphuset

Arbetet med det nya glastaket i toppen av trapphus J intill akuten är påbörjat. Vi bygger väderskydd, monterar byggställning i det tomma ljusschaktet samt river väggar. Störningsgrad: 3 (5).

Ombyggnad av V-trappan intill C-hissarna

Arbeten i ”V-trappan” intill C-hissarna fortsätter. Väggar för nya teknikrum, sängförråd och röntgenverkstad har byggts, golvet är spacklat, målning av väggar och golv och installationer pågår.  Den nya interntrappan mellan plan 1 och 2 monteras i januari 2019. De första lokalerna sängförrådet och röntgenverkstaden beräknas vara klara i slutet av januari. Störningsgrad: 3 (5).

Se en översikt på planerad/pågående byggarbeten vecka 51-02

Relaterade länkar


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Thelander, Mårten

Mårten Thelander