Kort om ombyggnaderna

I Stockholm läns landstings satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi bygger om och moderniserar

Aktuella byggarbeten i byggnad 30/40

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår i byggnad 30 och 40.

Om störningen

Plats

Byggnad 30 och 40.

SI_Begränsade-störningar_100px.png

Byggnad 30

Korset plan 0 och 1 – nytt hissschakt.

I byggnad 30/40 plan 1 ska vi under hösten bygga om korridoren för att anpassa hisshall B för ett nytt hisschakt. Korridoren kommer att få samma dragning som på plan 0. I schaktet ska vi senare bygga en hiss  som ska gå mellan plan 1 och 2 med sterilt gods mellan en ny sterilavdelning och operation på plan 2. Korridoren kommer att få samma dragning som på plan 1. Hissen kommer att monteras under våren 2021. Den nya sterilavdelning ska byggas under 2021.   

Byggnad 40

Röntgen plan 0

Arbetet med att bygga om de temporära administrativa lokalerna till en ny röntgen avdelning startar under vecka 48. Sjukhusledningen, anestesi- och röntgenadministrationen har flyttat till nya lokaler i byggnad 20. Arbetet börjar med urkoppling av befintliga installationer. Rivningen pågår mellan 7 december – 29 jan 2021. Den nya röntgen avdelningen beräknas vara klar februari/mars 2022. 

Norra Operation plan 2

I gamla Central Operation A är två nya operationssalar, uppdukningsrum och två snittsalar klara. Operationssalarna lämnas över från projektet till verksamheten i början av december.

Se bilder från ombyggnationen

Relaterade länkar

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Thelander, Mårten

Mårten Thelander