Kort om ombyggnaderna

I Stockholm läns landstings satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi bygger om och moderniserar

Aktuella byggarbeten i byggnad 30/40

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår vecka 20-22 i och i anslutning till byggnad 30 och 40. Störningsgrad 3 (5).

När

Plats

Byggnad 30 och 40.

Störningsgrad 3 (5)

Byggnad 30

På IVA på plan 2 ska vi bygga om ett kontor till ett pentry.  Arbetsområdet på plan 2 kommer vi åt via den ställning vi har byggt vid huvudentrén. Arbetet beräknas vara klart efter sommaren.

Byggnad 40

Två nya operationssalar, plan 2

På plan 2 bygger vi två nya operationssalar med tillhörande uppdukningsrum och temporära lokaler som ska vara klara i augusti 2019. Många olika arbeten pågår samtidigt. Innerväggar är klar, målning, mattläggning, kakel, undertak och komplettering i ventilation, rör, el pågår.  Leverantören Getinges arbete med att montera nya operationssalar pågår. Arbeten med  väggar, installationer el, nätverk, medicinska gaser, ventilation pågår också. Störningsgrad: 3 (5).

Nytt desinfektionsrum

Byggområdet för bygget av nytt desinfektionsrum är avskilt från OP på plan 2 med en avskärmande tunnel.  Öppningen för utrymning mot trapphuset är klar. Väggar monteras, taket på tunneln är förstärkt så att arbeten med olika installationer kan utföras från taket istället för att gå in på avdelningen. Arbeten pågår med medicinska Gaser, el, VS och nätverk. Störningsgrad: 3 (5).

Nya temporära kontorslokaler, plan 0

I före detta röntgens lokaler på plan 0 bygger vi tillfälliga adminstrativa lokaler. Väggar byggs och gipsas, installationsarbeten el, rör och ventilation pågår. Mattläggning i kontorsrum och våtgrupper ska börja. Lokalerna beräknas att vara klara för inflyttning vecka 28. Störningsgrad: 3 (5).

Ombyggnad av V-trappan intill C-hissarna

Arbeten i ”V-trappan” intill C-hissarna fortsätter med installationsarbeten och flytta av befintliga TDK-rum till nya teknikrum.  Den nya trappan, som tidigare monterats, ska justeras. Montage av ny röklucka på hissmaskinrummet pågår för att ersätta dagens rökgasfläkt. Störningsgrad: 2 (5).

Fläktrum plan 3

Det befintliga fläktrummet på plan 3 byggs ut med tre nya delar för att göra plats för nya fläktaggregat som ska betjäna nya operationssalar.

Södra fläktrummet

Just nu pågår invändiga installationsarbeten samt montage av ventilationsaggreagat, kanaler och isolering. Störningsgrad: 3 (5)

Norra fläktrummet

Vi bygger ett nytt fläktrum för nya OP-salar. Den nya stålstommen med TRP-plåt är monterad. Arbetena med sarger och anslutningar mot anslutande väggar och tak pågår. Vi ska montera väggar bestående av så kallade Paroc-element. PAROC element är högklassiga sandwichelement med ytskikt av stålplåt och en kärna av PAROC stenull. Störningsgrad: 3 (5).

Västra fläktrummet

Vi bygger ett nytt fläktrum på taket mot Arcona trapphuset för ökad kapacitet för framtida nya OP-sal på BB.  Isolering av tak och takpapp är klart, arbete pågår med sarger mot byggnad 30 och rivning av väggar mellan befintligt fläktrum och västra fläktrummet. Störningsgrad: 3 (5).

Se en övergripande skedesplan för vecka 18-20

Relaterade länkar


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Thelander, Mårten

Mårten Thelander