Kort om byggnad 45

Byggnad 45 ska ligga mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. När byggnad 45 är klar kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.

Till det byggs det ett nytt ställverk under jord samt görs renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad. 

Vi bygger två nya vårdbyggnader

Aktuella byggarbeten för byggnad 45

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för veckorna 11-13. Störningsgrad: 2-3 (5).

När

Plats

Innergård mellan byggnad 30/40 och 80-längan.

Störningsbarometer 2 (5)

Montage av fasad- och fönster

Montage av fasadelement och fönster pågår. Just nu kan det se väldigt blankt ut och kunna reflektera en del ljus från fasaden. Det är inte det slutliga resultatet. Vi monterar tegelfasad (Stofix). Arbeten med fasaden som helhet kommer att pågå fram till semestern. Störningsgrad 2 (5).

Fler transporter

Vecka 12 börjar vi att jämna till golven i byggnaden. En pumpbil kommer att stå inne på byggområdet. Gipsarbeten startar vecka 15 och därefter är det dags för transporter med material för olika installationer. Detta innebär ett ökad antal materialtransporter via sjukhusuppfarten till byggrinden vid huvudentrén. Detta beräknas pågå fram till midsommar.

Takarbeten

Vi fortsätter med arbetena med tätskikt och isolering på taket. Vi räknar med att uppnå ”tätt” hus under maj.

Invändiga arbeten

Vi monterar stålbalkar i tak (sekundärbalkar) för MT utrustning i vårdrum och det går nu att föreställa sig var på våningsplanen vårdrummen kommer att ligga. Installationer, montage av ventilationskanaler pågår och vi har börjat arbetet med avlopp. Golvavjämning på våningsplanen påbörjas vecka 12 och därefter kommer gipsväggar att börja byggas.

Innergården mot byggnad 85

Vi arbetar med markarbeten och pumpbrunn, dagvattenledning samt återfyllnad. 

Friskvårdsvägen

Schaktning och arbetet med nya yttre ledningar via Friskvårdsvägen ner till Mariebergsgatan är färdigt. Asfaltering kommer att utföras när tjälen har gått ur marken.

Se planerade byggmoment för vecka 11-13

Följ bygget via webbkamera

Ytterligare information:

Markus Holmström, projektledare
Telefon: 070-215 48 60
E-post: markus.holmstrom@sll.se


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Wilken, Håkan

Håkan Wilken