Kort om byggnad 45

Byggnad 45 ska ligga mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. När byggnad 45 är klar kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.

Till det byggs det ett nytt ställverk under jord samt görs renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad. 

Vi bygger två nya vårdbyggnader

Aktuella byggarbeten för byggnad 45

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för veckorna 19-21. Störningsgrad: 2-3 (5).

När

Plats

Byggarbetsplatsen för byggnad 45.

Störningsgrad 3 (5)

Utvändiga arbeten

Vi fortsätter arbetet med att montera fasadelement och fönster. Även montage av tegelfasad (Stofix) pågår. Högst upp på byggnaden monterar vi fasadpanel.  Vi monteras åskledare från taket längst med fasaden till marken. Arbeten med fasaden som helhet kommer att pågå fram till semestern. På taket sker de sista arbeten med tätskikt och isolering och vi kommer att uppnå ”tätt” hus under vecka 20 vilket är en viktig händelse. Vi river en hel del ställningar som används för fasadarbetena. Takarbeten mot byggnad 40 pågår fram till vecka 21. 

Vi schaktar på innergården med start vecka 21  för ett kommande konstverket. Läs mer om konsten här.

Invändiga arbeten

Invändigt monterar vi installationer. El, ventilation, vatten och avlopp samt WC fixturer monteras på plan 02 till plan 5. Montage av rör för sop- och tvättsystem pågår genom schakten. Golvavjämning på våningsplanen pågår och är klart från plan 02 till plan 4. Brandtätningar fasad, brandskyddsmålning och brandinklädnad stålpelare pågår på våningsplanen.  Hissmontage i schakten pågår. Det pågår mycket arbete med att bygga invändiga gipsväggar för rum och korridorer på de nedersta våningarna. De invändiga väggarna är en förutsättning för mycket arbeten, därför ser vi att arbetet startat som en viktig tidpunkt.

Störningsgrad 2-3 beoende på vilket arbetsmoment. (5).

Fler transporter

Invändiga arbeten är igång i byggnaden det innebär många transporter med material för olika installationer. Transporterna berör sjukhusuppfarten till byggrinden vid huvudentrén samt Bågljusvägen. Detta beräknas pågå fram till i höst.

Se planerade byggmoment för vecka  19-21

Följ bygget via webbkamera

Ytterligare information:

Markus Holmström, projektledare
Telefon: 070-215 48 60
E-post: markus.holmstrom@sll.se


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Wilken, Håkan

Håkan Wilken