Kort om byggnad 45

Byggnad 45 ska ligga mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. När byggnad 45 är klar kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.

Till det byggs det ett nytt ställverk under jord samt görs renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad. 

Vi bygger två nya vårdbyggnader

Aktuella byggarbeten för byggnad 45

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för sommaren. Störningsgrad: 2-3 (5).

När

Plats

Byggarbetsplatsen för byggnad 45.

Störningsgrad 3 (5)

Montage av fasadtvättsystem pågår och de balkar som sticker ut från fasaden högst upp, kommer att användas för att hänga en korg så man kan komma åt och tvätta fönster och fasaden. Vi river och bygger en hel del ställningar som används för fasadarbetena. Vi har monterat åskledare från taket längst med fasaden till marken. De utvändiga arbetena med fasaden som helhet kommer att pågå till september. Störningsgrad 3 (5).

Arbete på innergårdarna

Vi gör arbeten med att i ordningställa marken, sätta marksten och gjuta betongfundament för konstverket som kommer att stå på innegården mot byggnad 40. Vi kommer bland annat att använda en grävmaskin som kan låta störande och påverkar främst våningarna i marknivå i byggnad 40.

Invändiga arbeten

Vi avjämnar golven med flytspackel på våningsplanen och några få våningar återstår.

Vi bygger invändiga gipsväggar för rum och korridorer och vi har börjat på våning fyra och de nedersta våningarna. De invändiga väggarna är en förutsättning för mycket arbeten, därför ser vi att arbetet startat som en viktig tidpunkt. Byggnation av gipsväggar kommer att pågå under hela sommaren ända fram till årsskiftet.

Invändigt monterar vi nu även installationer. El, sprinkler, ventilation, vatten och avlopp. Vi monterar fixturer för toaletter och handfat och på våningsplanen går det att se hur avloppsrör till toaletter sticker upp genom golvet. I toaletterna har vi börjat montera kakel på väggarna.

Vi har monterat sop- och tvättsystem genom schakten, från översta våningen ner till våningen längst ned.  Brandtätningar fasad, brandskyddsmålning och brandinklädnad stålpelare fortgår på våningsplanen.

Vi har påbörjat arbeten med montage av hissarna. Totalt ska vi montera fem hissar i byggnad 45. Just nu pågår arbeten i två av de fem schakten. Tre schakt används fortfarande till våra bygghissar för att transportera material upp och ned mellan våningsplanen.

Fler transporter

Invändiga arbeten är igång i byggnaden det innebär många transporter med material för olika installationer. Transporterna berör sjukhusuppfarten till byggrinden vid huvudentrén samt Bågljusvägen. Detta beräknas pågå fram till i höst.

Se skedesplan för närmare information om aktuella händelser inom bygget vecka 28-32 (pfd)

Ytterligare information:

Markus Holmström, projektledare
Telefon: 070-215 48 60
E-post: markus.holmstrom@sll.se


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Wilken, Håkan

Håkan Wilken