Miljöstationen har flyttat ut till ett provisoriskt tält

Om störningen

Plats

Byggnad 02/Innergård vid Maskinslingan

Vi har byggt upp en provisorisk miljöstation vid innergården Maskinslingan. Tältet ska inhysa sjukhusets miljöstation under tiden den befintlig stationen byggs om. Framkomligheten på innergården påverkas under byggtiden. Ska du besöka ISS eller Locums lokalkontor hänvisar vi till entrén på Akutvägen. Ring gärna din kontakt innan besöket.  

Byggstatus
  • Alla p-platser på Maskinslingan är flyttade
  • Tältet är på plats och i drift
  • Byggbodarna är på plats och i drift
  • Rivning och håltagning pågår inne i miljöstationen.

Tält_750px.jpg

Vi rustar miljöstationen för framtiden >>

Kontaktperson

Keinil, Andreas

Andreas Keinil