Brandlarmstester

Vi testar brandlarmen ett antal gånger per år. Vi gör ett flertal planerade tester. Det kan tillkomma extra tester om behov uppstår. Alla prov aviseras i nyhetsbrev, skyltar i hissar mm samt via e-post strax innan genomförandet.

Om störningen

Plats

Sjukhusområdet

När ett brandlarmstest görs påverkas hissas, ventilation, dörrar samt larmdon. Larmdonen tutar, hissarna kan stanna eller gå till bottenplan. Ventilation kan stoppas eller gå upp i fullt varv. Brandcellsdörrarna stängs. Testerna aviserar i förväg i nyhetsbrev från Locum, via e-post från ISS, på Locums digitala skärmar samt på anslagstavlor i hissar och entréer i berörda byggnader.

Planerade tester 2021

Byggnad Prov

20

Vecka 12, 23-24/3

45

Vecka18, 4-5/5

01-03 ,99

Vecka 21, 25-26/5

84-88 och 94

Vecka 22, 1-2/6

89

Vecka 26, 29/6

90

Vecka 26, 30/6

70

Vecka 36, 6/9

09

Vecka 36, 7-8/9

06, 08,10 & 12

Vecka 40, 5-6/10

4,05

Vecka 44, 2-3/11

30

Vecka 47, 23-25/11

40

Vecka 48, 30/11-2/12

Kontaktperson

Westman, Anders

Anders Westman