Sprängningar för yttre miljö

Vecka 3 startar en kortare period med kompletterande sprängningar vid byggnad 20:2. Vi kommer att spränga 1-2 gånger per dag under en tvåveckorsperiod. Möjliga sprängtider är: 09.00, 12.00 och 14.00.

När

Plats

Byggnad 20:2

Störningsbarometer som visar störninggrad 4 av 5Vi behöver ta bort berg för att göra plats för trappor, ramper och vägar ner till den kommande akutentrén vid byggnad 20:2. Vi räknar med att börja spränga i slutet av vecka 3.

Bedömningen är att vi spränger 1-2 gånger per dag under en tvåveckors-period, sannolikt inte varje dag men kanske 2-3 dagar i rad. Av säkerhetsskäl så kommer vi tillfälligt stänga av Sankt Göransgatan när salvorna skjuts.

Arbetet inleds med att vi borrar ett antal hål för sprängladdningarna. En borrmaskin kommer att stå uppställd på platsen. Borrmaskinen är ljuddämpad, men det ljud som uppstår vid borrningen kan upplevas som störande på nära håll.

Ljudet från sprängningen uppfattas ofta som en dov smäll. Beroende på bergets kvalitet och om det finns sprickor i berget kan vibrationer och stomljud från sprängningen fortplanta sig olika långt. Förutom vibrationer uppstår en luftstötvåg vid sprängning och den kan kännas av en längre sträcka och bidra till att saker ”skallrar”.

När vi har sprängt loss berget är det dags för så kallad skrotning. Det är en maskin som knackar/skrapar loss det lösgjorda berget som ska fraktas bort, vilket innebär att det efter sprängningen återstår en del bullrande arbeten.

Möjliga sprängtider: klockan 09.00 • 12.00 • 14.00

  • Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- - - - -) Några sekunder efter den sista korta signalen sker sprängningen.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal sammanhängande ljudsignal (----------) som signalerar att sprängningen är över.

Viktigt/värt att veta vid sprängning

  • Stå inte nära fönster som vetter mot sprängområdet - plan 01 och 0 i lågdelen på byggnad 30.
  • Respektera byggområdets avspärrningar och följ sprängvakternas instruktioner inne och ute.
  • SMS-avisering sker till direkt berörda verksamheter på sjukhuset.

 

  • Karta som visar byggnadernas numrering

 

Kontaktperson

Wilken, Håkan

Håkan Wilken