Rondering för en trygg utemiljö

I slutet av november genomförde Locum den årliga trygghetsronderingen av utemiljön på sjukhusområdet. Syftet är att säkerställa trygghet och tillgänglighet.

I slutet av november genomförde vi den årliga trygghetsronderingen på sjukhusområdet. Syftet med ronderingen är att identifiera platser där det finns förbättringsmöjligheter att öka trygghetskänslan och säkerställa tillgängligheten på området. Ronderingen gjordes tillsammans med representanter från Capio S:t Göran, SLSO samt BRF:erna på Bågljusvägen.

– Vi är glada att konstatera att tidigare genomförda åtgärder har gett ökad trygghet i sjukhusets utemiljö. Vi har också identifierad ytterligare några insatser. Mestadels handlar det om belysningen, men några idéer kräver en mer långsiktig planering och genomförande, berättar Lars Bertram, Locums fastighetsförvaltare.

Målet är att alla som vistas på sjukhusområdet ska känna sig trygga alla tider på dygnet.