Försäljning av Stockholm Glaven 12, Stadshagsvägen

Region Stockholms fastighets- och servicenämnd har beslutat om försäljning av Stockholm Glaven 12 som idag ägs av Region Stockholm och förvaltas av Locum.

Landstingsfullmäktige beslutade 2016 att fastigheten skulle omklassificeras till marknadsfastighet och våren 2021 lade Locum ut den till försäljning. Region Stockholm har idag ingen egen verksamhet i byggnaden. Det är Stockholms stad som genom Kungsholmens stadsdelsförvaltning hyr ca 460 kvadratmeter, resterande 1500 kvadratmeter är vakanta.

Under sommaren 2021 har försäljningsprocessen avslutats. Försäljningen har genomförts med en bred marknadsföring och företaget AB Parts Paomees lämnade slutligen högst bud. För att försäljningen ska gå igenom krävs också beslut i Regionfullmäktige senare i år.

stadshagsväge_7_1_800px.jpg