Danderyds sjukhus

Intervju med förvaltningsområdeschef Björn Övermark

Björn, vilka är de största utmaningar just nu inom fastigheten inom förvaltning och projekt?
- Att prioritera vilka ny- eller ombyggnationer som är viktigast för fastigheten i dag. Prioriteringen måste göras utifrån både ett ekonomiskt och ett resursmässigt perspektiv. När väl dessa prioriteringar är gjorda så ska efterföljande insatser planeras så att de fungerar praktiskt för berörda verksamheter som är i full drift. Utmaningen är alltså att ställa viktiga byggprojekt mot varandra och avgöra när ett ingrepp i byggnaden stör vården minst. Ett exempel på det är ett större stambyte som enligt underhållsplanen skulle ha utförts redan för två år sedan. Projektet har fått skjutas fram till 2020 då det hade varit omöjligt att genomföra projektet parallellt med de nu pågående strategiska investeringarna. Det hade inte gått att under 2014-2019 evakuerat ytterligare avdelningar än de som de facto görs under dessa år – det logistiska schemat över verksamhetsflyttar har varit fyllt till bristningsgränsen.


Vad gör vi inom ett år?
- Det pågår hela tiden massor av projekt, stora som små, så det går inte att lista samtliga. Ska jag nämna några större aktiviteter för 2017 så blir det dessa:
1) Vi anpassar paramedicins lokaler och den dithörande tekniska utrustningen 
2) Bygger en ny byggnad för medicinskt reservgassystem samt distributionsnät
3) Vi genomför omfattande brandskyddsåtgärder
4) Tekniska upprustningar av två byggnader i norra kvarteret
5) Anpassning av en ny infektionsmottagning

Vad gör vi inom fem år?
- Här måste de strategiska investeringarna lyftas fram; med den nya akut- och behandlingsbyggnaden, upprustade vårdavdelningar och ny godsmottagning. Under de här åren uppgraderar vi också styrsystemet i flera delar av byggnaderna, utför omfattande stambyten och gör om innergårdarna för att skapa en trivsam utomhusmiljö. Dessutom jobbar vi med energisparprojekt i nästan samtliga byggnader.

Vad motiverar dig i jobbet på Locum?
- Först och främst mina kollegor här på Danderyd! Att vi är ett så bra team med förvaltningsgänget och projektgänget bidrar till att jag trivs. Sen är det roligt och stimulerande att jobba med hyresgäster som ständigt utvecklas och ständigt har nya behov kring lokaler. Detta samtidigt som stor del av planeringen och utveckling sker i samråd med vårdgivarna, HSF och SFI.

Har vi koll på läget?
- Ja, vi har koll på läget. Vi har en samstämmig bild av läget och jobbar alltid mot gemensamma mål.

Fakta Danderyd

Byggår: 1964 invigdes större delen av sjukhuset. 

Arkitekter:
Sjukhuset ritades av Carl Evin Sandberg och Folke Löfström

Nuvarande storleksyta:
224 400 m² (före de pågående om – och utbyggnaderna som omfattas av de så kallade strategiska investeringarna i landstingets Framtidsplan.) 

Storleksyta år 2019:
255 000 m² (när om- och utbyggnaderna i Framtidsplanen är klara.)

Största hyresgäster:
Danderyds sjukhus AB, SLSO, Karolinska sjukhuset.

Det här har vi gjort!

Under 2016 gjorde vi bland annat det här:

  • Teknisk inventering
  • Installation av solceller
  • Takbyten och målning av fasader
  • Anpassning av klinisk kemis lokaler
  • Utökat brandlarmsskydd 
Locum hanterar en rekordstor projektportfölj just nu. På Danderyds sjukhus bygger vi bland annat en ny akut- och behandlingsbyggnad.
Patrik Emanuelsson, VD Locum