Danderyds sjukhus

Intervju med förvaltningsområdeschef Christer Wickberg

Christer, vilka är de största utmaningar just nu inom fastigheten inom förvaltning och projekt?
- Det pågår mycket i år och de kommande åren på sjukhusområdet. Inte minst tänker jag på den nya akutvårdsbyggnaden på nästan 30 000 kvadratmeter som Locum bygger just nu och som kommer stå klar under 2019. Det är inte bara själva byggnaden som ska bli klar utan det är också en mängd förberedande arbeten som måste vara på plats innan verksamheten flyttar in. Till exempel ska vi lära oss alla tekniska system så att den moderna byggnaden ska kunna förvaltas på bästa sätt, berättar Christer Wickberg.

- Förutom nya akutvårdsbyggnaden pågår en rad andra projekt på sjukhusområdet, alla med sina unika utmaningar. Att vi bygger om och bygger nytt samtidigt som sjukhusets verksamhet är i full drift är i sig en utmaning som kräver noggrann planering, tät dialog och nära samarbete med sjukhuset och andra involverade parter. 

-  Prioriteringar är också en ständig utmaning när man arbetar med ett stort fastighetsbestånd med många olika behov. Vi hanterar en stor projektportfölj - strategiska projekt som nya akutvårdsbyggnaden, fastighetsägarinitierade projekt som teknisk upprustning och hyresgästinitierade projekt som ombyggnad av vårdavdelningar. För Locum handlar det mycket om att ta ett helikopterperspektiv och ta hänsyn till olika intressenters behov och önskemål och att prioritera utifrån helhetssituationen och verksamheten på sjukhusområdet, avslutar Christer. 

Vad gör vi inom ett år?
- Det är som sagt en intensiv period just nu och det kommer att hända mycket under året med de stora strategiska projekten men också ett flertal andra projekt och aktiviteter. Några exempel som jag vill lyfta för 2018 är: 

1) Regelbundna ronderingar och tät uppföljning med driftentreprenören
2) Anpassningar inför installation av ny röntgenutrustning, Spect-CT, på Nuklearmedicin 
3) Ombyggnad av operationssalar hos kvinnokliniken, byggnad 13 plan 5
4) Övernattningslägenheter för personal i byggnad 03
5) Åtgärder för bättre fysisk tillgänglighet inomhus och utomhus
6) Energisparåtgärder enligt genomförd energikartläggning

Vad gör vi inom fem år?
- Det är inte helt lätt att svara på eftersom det delvis beror på hur besluten tas för de kommande strategiska investeringarna för sjukhusområdet, svarar Christer.

- Jag tror och hoppas att den nya akutvårdsbyggnaden kommer att bidra till en positiv utveckling för Danderyds sjukhus, den nya godsmottagningen har kommit på plats och förser det ökade godsflödet effektivt och moderniseringen av vårdmottaningarna i södra kvarteren har avslutats. För övrigt har vi genomfört teknisk upprustning på ett antal huskroppar och byggt en ny helikopterplatta, avslutar Christer. 

·         Regelbundna ronderingar och tät uppföljning med driftentreprenören (pågår hela året)

·         Kartläggning av sjukhusets evakueringsbehov (klart?)

·         Anpassningar inför installation av ny röntgenutrustning, Spect-CT, på Nuklearmedicin (klart? Leif)

·         Kvinnokliniken – säga vad? (klart? Stina)

·         Övernattningslägenheter för personal i byggnad 03 (klart? Leif)

·         Förberedelse inför teknisk upprustning av byggnad 18 (ev inte ta med)

·         Uppstart av projektet med nya lokaler till njurcentrum nord – beskriva hur Linda?

·         Aktivitetsbaserade administrativa arbetsplatser i byggnad 02 (klart april?)

·         Åtgärder för bättre fysisk tillgänglighet inomhus och utomhus (pågår hela året)

·         Projekt för att se över placering av en framtida helikopterplatta (förstudie påbörjas mars?)

·         Energisparåtgärder enligt energikartläggningen (pågår hela året)

Fakta Danderyd

Byggår: 1964 invigdes större delen av sjukhuset. 
Arkitekter:
Sjukhuset ritades av Carl Evin Sandberg och Folke Löfström
Nuvarande storleksyta:
224 400 m² (inkluderar inte de nybyggnationer som pågår) 
Storleksyta år 2019:
255 000 m² (inkluderar de nybyggnationer som pågår) 
Största hyresgäster: Danderyds sjukhus AB, SLSO, Karolinska sjukhuset.

Det här har vi gjort!

Under 2017 genomfördes bland annat det här:

  • Utökning av antal p-platser
  • Energikartläggning 
  • Besiktning av alla hissar
  • Brandskyddsförbättrande åtgärder
  • Teknisk upprustning och miljösanering i hus 04
  • Ny reservgasbyggnad och huvudledningsnät för medicinska gaser 
  • Ombyggnad och anpassning för ny närakut
  • Anpassning av lokaler för fysioterapin
Det är spännande att arbeta med en så viktig verksamhet och samtidigt en utmaning att arbeta med ett fastighetsbestånd som behöver anpassas för dagens vårdkrav. Vi vill och behöver göra mycket men kan tyvärr inte göra allt på en gång.
Caroline Kvillström Brand, projektområdeschef

Livsviktiga fastigheter

Locum förvaltar och utvecklar robusta och hållbara vårdfastigheter. Vi gör det genom en väl fungerande drift, tydliga miljömål och framtidsinriktade byggprojekt.

Följ oss på sociala medier!

Följ Locum på Facebook Följ Locum på LinkedIn Följ Locum på Instagram Följ Locum på Youtube