Råd vid värmebölja

Nu är sommaren här och det är varmt. Här finns några konkreta tips på vad du kan göra för att bibehålla ett så bra inomhusklimat som möjligt. Region Stockholm har också gett ut nya riktlinjer inför sommaren som också inkluderar den nuvarande situationen med coronaviruset.

Tips på generella åtgärder som är lämpliga för alla lokaltyper:

• Håll fönstren stängda under dagtid och vädra först under kväll/natt om uteluften är svalare än inomhustemperaturen.

• Dra för persienner/gardiner och använd eventuella markiser när solen är uppe. 

• Stäng av värmealstrande utrustning som inte används (ex kylskåp) eller flytta den till annan plats.

• Finns installerad kyla ska fönster alltid hållas stängda, annars fungerar inte kylsystemet, jämför med AC:n i bilen.

Regionen ger råd

Följ Region Stockholms råd i Handlingsplan vid värmebölja 2020 för vårdgivare. Här finns riktlinjer och mer detaljerade praktiska råd för hur vården ska hantera en situation med höga temperaturer och hög luftfuktighet när det gäller patienter, operationssalar, sterilförråd, läkemedelsförråd och medicinteknisk utrustning. I år har det kompletterats med råd med anledning av coronaviruset.

Lokala prioriteringar i vårdfastigheterna

Portabla kylaggregat är ibland en sista utväg, dock aldrig där operationsverksamhet bedrivs eller i sterilförråd. Prioritering och val av lösning görs för varje vårdfastighet i samråd mellan fastighetsförvaltare, driftentreprenör och vårdgivarens utsedda person, till exempel chefläkare. 

- Prioriteringarna från förra året är nu uppdaterade, berättar Anders Gidrup, säkerhetschef på Locum.

Risken för smittspridning påverkar rutinerna såväl kring driftens installation som för vårdens användning av aggregaten. 

- I år har vi tagit fram speciella vårdhygieniska råd för hanteringen av portabla kylaggregat. Här behöver vi alla samarbeta på ett systematisk sätt. Råden gäller både vid installation, underhåll och avveckling samt för vårdens användning i samband med vård av patienter med Covid-19. 

De vårdhygieniska råden för kylaggregaten är via Locums förvaltare förankrade med den lokala driftorganisationen och vården.

Problem med inomhusklimatet?

Gör alltid först en felanmälan hos Locums kundtjänst