Råd vid värmebölja

Nu är sommaren här och det är varmt. Här finns några konkreta tips på vad du kan göra för att bibehålla ett så bra inomhusklimat som möjligt. Region Stockholm kommer också att ge ut nya riktlinjer inför sommaren.

Tips på generella åtgärder som är lämpliga för alla lokaltyper:

• Håll fönstren stängda under dagtid och vädra först under kväll/natt om uteluften är svalare än inomhustemperaturen.

• Dra för persienner/gardiner och använd eventuella markiser när solen är uppe. 

• Stäng av värmealstrande utrustning som inte används (ex kylskåp) eller flytta den till annan plats.

• Finns installerad kyla ska fönster alltid hållas stängda, annars fungerar inte kylsystemet, jämför med AC:n i bilen.

Regionen ger råd

Följ Region Stockholms råd för vårdgivare. Riktlinjerna är uppdaterade inför sommaren 2023. Här finns riktlinjer och mer detaljerade praktiska råd för hur vården ska hantera en situation med höga temperaturer och hög luftfuktighet när det gäller patienter, operationssalar, sterilförråd, läkemedelsförråd och medicinteknisk utrustning. 

Lokala prioriteringar i vårdfastigheterna

Portabla kylaggregat är ibland en sista utväg, dock aldrig där operationsverksamhet bedrivs eller i sterilförråd. Prioritering och val av lösning görs för varje vårdfastighet i samråd mellan fastighetsförvaltare, driftentreprenör och vårdgivarens utsedda person, till exempel chefläkare. 

Problem med inomhusklimatet?

Gör alltid först en felanmälan hos Locums kundtjänst