Vår brandorganisation

Lär dig mer om hur Locums brandorganisation ser ut.

Brandskyddsansvaret på Locum följer delegation och även om VD alltid är ytterst ansvarig för så har alla anställda på Locum ett ansvar för brandskyddet.


Du kan även ladda ner större version av bilden här