Hej granne!

Hela länets sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens SÖS går vidare. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av Södersjukhuset ta del av hur projektet utvecklar sig inom det västra arbetsområdet. Från våren 2018 sker inflyttning i de nya husen etappvis - först ut är försörjningsbyggnaden med godsmottagning och sop- och tvättsug.

Bygget befinner sig i en spännande och visuell fas. De tre nya byggnaderna har tagit form och de har nått sin fulla höjd. Installationsarbetet pågår för fullt inomhus. Arbetet med de vita fasderna pågår också, ställningarna är resta och arbetet med isolering och puts är igång. Försörjningsbyggnaden är klar. Markarbeten pågår och i början av 2018 rivs den gamla tvätt- och sopsugsbyggnaden vid Jägargatan.

Följ gärna bygget från vår webbkamera. 

Försörjningsbyggnaden klar - nya godsmottagningen öppnar 
I början av mars öppnar godsmottagningen för Södersjukhusets egna transporter (ej byggrelaterade). Godsmottagningen ligger i den nya försörjningsbyggnaden. Den nya sop- och tvättsugen tas också i bruk vid samma tidpunkt. 

Försiktig sprängning startar 14 mars. Pågår 4-5 veckor.
Just nu pågår grundläggning för ny akutmottagning och ny ambulanshall. Vi kommer att utföra sprängningsarbeten på Södersjukhuset i anslutning till Byggnad 03 vid hiss D. 
Arbetet utförs av samma kompetenta entreprenörer och tekniker som utfört tidigare sprängningar nära känslig vård på sjukhuset.
Störningar i form av buller, vibrationer, lukt kan förekomma. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningar. Arbetet startar onsdag 2018-03-14 kl. 12:0 och beräknad pågå 4-5 veckor.
Fasta sprängtider: Sprängningarna kommer att göras enligt fast schema: måndag – fredag 07:00 – 07:05, 12:00 – 12:05, 16:00 – 16:05 och 19:00 – 19:05. Flera sprängningar kan förekomma inom dem femminuters intervallen.
Ljudsignal innan och efter sprängning ljuder. 

Markarbeten runt de nya byggnaderna - omläggning av Jägargatan under våren 2018
Markarbeten genomförs etappvis på Jägargatan. Bland annat kommer gatans höjd att justeras för att skapa access till nya godsmottagningen. Jägargatan byggs om under våren 2018 och förses med värme för en isfri uppfart för ambulansen. Mark- och gatuarbeten kommer att utföras även kommande år för att göra klart gator och parkområden runt de nya byggnaderna.
I slutet av projektet ansvarar Locum för att öka säkerhet och framkomlighet i korsningen Tantogatan-Jägargatan. Återvinningsstationen ska också förbättras. 

När blir de olika husen klara så att verksamheterna kan starta?
Så här ser den beräknade tidplanen ut (fastställd i juni 2017):
Försöjningsbyggnaden med godsmottagning - verksamhetsstart mars 2018
Rum för avsked - verksamhetsstart våren 2018
Vårdbyggnaden (närmast Årstaviken) - verksamhetsstart våren 2019
Nya akuten  (byggnaden i mitten) - öppnar våren 2020

Boendemöte höst och vår 
Välkommen till våra boendemöten för att få veta mer om vad som händer i bygget framöver. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på bulle och jos.

Plats: Sal Ihre, plan 0, Södersjukhuset.
När: Tisdagens den 24 april, kl 18.30-20.00. 
Presentationen från tidigare boendemötet hittar du härintill.

Nya gatunamn klara
Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden. Läs mer här.

Omfattande arbete med logistik
Väntzoner, grindvakter och bokning av leveranstider. Det är bara några av de verktyg vi använder för att planera och arbeta systematiskt med logistik och trafikflöden i området.

Arbetstider 
Vardagar: 07.00-22.00 för byggproduktion samt dessutom etablering för dagens arbete som innebär bland annat vissa transporter och uppställning av maskiner från 06.00.
Lördagar och söndagar: 09.00 och 18.00.
Helgdagar, även runt Jul och Nyår: Inget arbete på röda dagar. Övriga dagar arbete som vanligt.

 

Här kan du läsa mer om hela projektet och se fler bilder.

 

.

Relaterade länkar