Hej granne!

Hela länets sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens SÖS går vidare. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av Södersjukhuset ta del av hur projektet utvecklar sig inom det västra arbetsområdet. Från våren 2018 sker inflyttning i de nya husen etappvis - först ut är försörjningsbyggnaden med godsmottagning och sop- och tvättsug.

Bygget befinner sig i en spännande och visuell fas. De tre nya byggnaderna har tagit form och de har nått sin fulla höjd. Installationsarbetet pågår för fullt inomhus. Arbete med de vita fasderna kommer härnäst, ställningarna är resta och arbetet med isolering och puts är påbörjad. Fasaden på försörjningsbyggnaden är klar. Den första etappen av markarbetena utförs under sommaren och hösten 2017 och under våren 2018 rivs den gamla tvätt- och sopsugsbyggnaden vid Jägargatan.

Följ gärna bygget från vår webbkamera. 

Omfattande arbete med logistik
Väntzoner, grindvakter och bokning av leveranstider. Det är bara några av de verktyg vi använder för att planera och arbeta systematiskt med logistik och trafikflöden i området. 

Markarbeten runt de nya byggnaderna - asfaltering veckorna runt Jul 
Markarbeten genomförs etappvis på Jägargatan. Bland annat kommer gatans höjd att justeras för att skapa access till nya godsmottagningen och asfaltering kring byggnaden sker under veckorna runt Jul 2017.
Mark- och gatuarbeten kommer att utföras även kommande år för att göra klart gator och parkområden runt de nya byggnaderna.
I slutet av projektet ansvarar Locum för att öka säkerhet och framkomlighet i korsningen Tantogatan-Jägargatan. Återvinningsstationen ska också förbättras.

Nya gatunamn klara
Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden. Läs mer här.

Arbetstider 
Vardagar: 07.00-22.00 för byggproduktion samt dessutom etablering för dagens arbete som innebär bland annat vissa transporter och uppställning av maskiner från 06.00.
Lördagar och söndagar: 09.00 och 18.00.
Helgdagar, även runt Jul och Nyår 2017: Inget arbete på röda dagar. Övriga dagar arbete som vanligt. 

När blir de olika husen klara så att verksamheterna kan starta?
Så här ser den beräknade tidplanen ut (fastställd i juni 2017):
Försöjningsbyggnaden med godsmottagning - verksamhetsstart våren 2018
Vårdbyggnaden (närmast Årstaviken) - verksamhetsstart våren 2019
Nya akuten  (byggnaden i mitten) - öppnar våren 2020

Boendemöte höst och vår - nytt datum kommer till våren
Välkommen till våra boendemöten för att få veta mer om vad som händer i bygget framöver. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på bulle och jos.

Plats: Sal Ihre, plan 0, Södersjukhuset.
När: Nytt datum kommer efter nyår, kl 18.30-20.00. 
Presentationen från senaste boendemötet hittar du härintill.

Här kan du läsa mer om hela projektet och se fler bilder.

 

.

Relaterade länkar