Hej granne!

Hela länets sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens SÖS går vidare. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av Södersjukhuset ta del av hur projektet utvecklas. Från våren 2018 sker inflyttning i de nya husen etappvis. Först ut är försörjningsbyggnaden med godsmottagning och sop- och tvättsug och obduktion/bårhus och Rum för avsked. Nya vuxenakuten öppnar våren 2020.

Bygget befinner sig i en spännande och visuell fas. De tre nya byggnaderna har tagit form och de har nått sin fulla höjd. Installationsarbetet pågår för fullt inomhus. Arbetet med de vita fasderna pågår också, ställningarna plockas successivt bort när putsen är på plats. Försörjningsbyggnaden är klar. Markarbeten pågår och i början av 2018 revs den gamla tvätt- och sopsugsbyggnaden vid Jägargatan. Byggbodarna inom arbetsområdet blir kvar till mitten av 2019, men delar av det övre planet monteras ner redan under sommaren 2018.

Följ gärna bygget från vår webbkamera. 

Försörjningsbyggnaden med ny godsmottagning klar
I början av mars öppnade godsmottagningen för Södersjukhusets egna transporter (ej byggrelaterade). Godsmottagningen ligger i den nya försörjningsbyggnaden. Den nya sop- och tvättsugen tas också i bruk vid samma tidpunkt. 

Obduktion och bårhus samt Rum för avsked klart 
I maj 2018 öppnade Sveriges största bårhus i bottenplanet på den nya behandlingsbyggnaden. Verksamheten drivs av Karolinska Universitetslaboratoriet. Infart via Marmorgatan. Här finns också Rum för avsked för anhöriga.

Entrétorget vid Sjukhusbacken förbereds
Under sommaren 2018 byggs entrétorget delvis om som en förberedelse inför det framtida bygget av en ny entré till vuxenakuten. Parkeringsskyltarna ses över för att förbättra trafikflödet. ett arbetsområde stängslas in och trafikvakter och ökad parkeringsbevakning sätts in. En plantering och flaggstängerna flyttas. Bassängerna berörs inte av arbetet. 

Bussarna dras om en natten mellan 13 och 14 augusti - vänder på Marmorgatan
Natten mellan den 13 och 14 augusti asfalteras körbanan runt entrétorget vid Södersjukhuset. All trafik inklusive busstrafiken är avstängd på entrétorget mellan 20.00 och 06.00. Busstrafiken kommer att vända vid vändplanen på Marmorgatan på sjukhusets västra sida. Kreolis hänvisar resnärer till Södersjukhuset i första hand till hållplats Rosenlund på Ringvägen. Det blir också möjligt att stiga av vid vändplanen under natten. Ändringen gäller allstå endast en natt.

Mindre spräningar vid Jägargatan 20 och den nya vårdbyggnaden under hösten 
Mindre sprängningsarbeten kommer att pågå etappvis under hösten 2018 med start i mitten av augusti. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset.
Detta ingår i förberedelserna för dag- och spilledning från vårdbyggnad på Jägargatan. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningarna.
Sprängningarna kommer att göras enligt fast schema: måndag – fredag 07:00 – 07:05, 12:00 – 12:05, 16:00 – 16:05 och 19:00 – 19:05. Flera sprängningar kan förekomma inom  femminuters-intervallen.

Markarbeten runt de nya byggnaderna - omläggning av Jägargatan 
Markarbeten genomförs etappvis på Jägargatan. Bland annat justeras gatans höjd för att skapa access till nya godsmottagningen. Jägargatan byggs om under 2018 och förses med värme för en isfri uppfart för ambulansen. Mark- och gatuarbeten kommer att utföras även kommande år för att göra klart gator och parkområden runt de nya byggnaderna.
I slutet av projektet, när checkpointen kan tas bort, ansvarar Locum för att öka säkerhet och framkomlighet i korsningen Tantogatan-Jägargatan. Återvinningsstationen ska också förbättras. 

När blir de olika husen klara så att verksamheterna kan starta?
Så här ser den beräknade tidplanen ut (fastställd i juni 2017):
Försöjningsbyggnaden med godsmottagning - verksamhetsstart mars 2018
Rum för avsked - verksamhetsstart maj 2018
Vårdbyggnaden (närmast Årstaviken) - verksamhetsstart våren 2019
Nya akuten  (byggnaden i mitten) - öppnar våren 2020

Boendemöte höst och vår  (nytt datum kommer efter sommaren)
Välkommen till våra boendemöten för att få veta mer om vad som händer i bygget framöver. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på bulle och jos.

Plats: Sal Ihre, plan 0, Södersjukhuset.
När: Tisdagens den 24 april, kl 18.30-20.00. 
Presentationen från tidigare boendemötet hittar du härintill.

Nya gatunamn klara
Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden. Läs mer här.

Omfattande arbete med logistik
Väntzoner, grindvakter och bokning av leveranstider. Det är bara några av de verktyg vi använder för att planera och arbeta systematiskt med logistik och trafikflöden i området.

Arbetstider 
Vardagar: 07.00-22.00 för byggproduktion samt dessutom etablering för dagens arbete som innebär bland annat vissa transporter och uppställning av maskiner från 06.00.
Lördagar och söndagar: 09.00 och 18.00.
Helgdagar, även runt Jul och Nyår: Inget arbete på röda dagar. Övriga dagar arbete som vanligt.

 

Här kan du läsa mer om hela projektet och se fler bilder.

 

.